Läckande tarm och stress

Att uppleva sig stressad är känsla som kan skapa både fysiskt och psykiskt obehag, samtidigt som stress är en naturlig reaktion och känsla på situationer som uppstår i vår vardag. Men det är viktigt att skilja på kortvarig och långvarig stress. Att man i en situation upplever stress aktiverar ett flertal hormon som andrenalin, kortisol och noradrenalin som har till syfte att göra oss uppmärksamma och skapa extra kraft inför en utmanande situation. Det är den långvariga stressen vi ska ses up med.Den stressen som inte går över och som i vissa fall kan bli kronisk om man inte lyckas bryta den onda stresscykeln.

Våra kroppar reagerar på stress är under långvarig stress ökar riksen för inflammationen i vår kropp och så även i vår tarmen.

Kroppens reaktion på tillståndet av stress skapar en reaktion i vår mage som gör att epitelet ( ett skyddande lager som finns på vårhud och slemhinnor)  i tarmslemhinnan i tarmen blir mer genomsläpplig, vilket i sin tur kan leda till  ett antal hälsoproblem (1).

Ett av de kanske vanligaste hälsoproblemen som uppstår kopplat till att det skyddade lagret i tarmslemhinnan skadas är en läckande tarm.

Några exempel på symptom vid läckande tarm:

 

Uppblåst mage

  • Diarre eller förstoppning
  • Huvudvärk
  • Nedstämdhet
  • Trötthet
  • Hudproblem

Konsekvenserna av reaktionen på stress kan alltså leda till en ökad inflammation i kroppen och i din tarm. Den ömtåliga bakteriella balans  som utgör vår mag-och tarmflora rubbas tillföljd av kroppens reaktion på stress. Det leder till ett förändrat förhållande mellan ”onda” och ”goda” mag-och tarmbakterier där tillväxten av de ”onda” tar över.

Studier har visat att vissa bakteriearter blir mer eller mindre vanliga när kroppen reagerar på stressiga situationer. Denna obalans kan som sagt leda till att tarmens skyddande barriär skadas vilket gör att magbakterier som endast är avsedda att finnas i tarmen förskjuts och går in i blodomloppet, vilket orsakar ytterligare komplikationer.

Mindfulness

Ett sätt att lära sig att hantera stress kan vara att prova på Mindfulness eller medveten närvaro.

Mindfulness är en metod som utvecklats från meditation. Mindfulness har visats sig i studier vara en effektiv metod för att minska stress, smärta, oro och ångest och den används b.l.a  inom sjukvården. Metoden går ut på att man fokuserar på sina upplevelser i stunden. Det kan vara tankar, känslor eller sinnesintryck (3).

Idag finns det flera studier på hur Mindfulness är en effektiv metod i behandlingen IBS som idag kopplas strakt till en läckande tarm. I en amerikansk studie fann man att deltagarna upplevde minskade symtom av interna gastronomiska besvär samt ökad livskvalité  genom att utöva MBSR ( Mindfulness-baserad stressreduktion).

Minskad stress är alltså en faktor som spelar en stor roll för vårt välmående och inte minst vår tarm.

Symbio Me erbjuder tarmfloraanalys till ett mycket attraktivt pris.

Vårt hemmatest för tarmhälsa erbjuder en enkel och träffsäker testmetod för att analysera din tarmflor. Du utför testet, vi analysera din tarmflora via vårt laboratorium, och då får svaret digitalt inom 3-5 veckor. Svarstiden på 3-5 veckor beror främst på att testet odlas i laboratorium miljö för att sedan kunna analyseras. När detta väl är klart skickas svaren direkt till dig digitalt.

JUST NU: 20% rabatt