Tecken på obalans i tarmfloran

Tarmflorans balans är av central betydelse för kroppens välmående och har en stor inverkan på vårt mående till vardags.

Många som lider av mag-tarmproblem upplever att deras mage styr i mångt och mycket deras vardag och kan för många upplevas som deras mage begränsar livet när den inte mår som den ska.

Att en obalans i tarmfloran uppstår kan bero på många orsaker, stress och en antibiotikakur kan vara en av orsakerna.

Att ha  balans i vår tarmflora och dess tarmbakterier är viktigt för vårt välmående då tarmbakterierna har många viktiga funktioner med att producera vitaminer samt andra viktiga ämnen/substanser för vårt hormon och nervsystem. En av dessa substanser är serotonin, vanligen kallats ”vårt välmående hormon”. Serotonin är en signalsubstans som bland annat reglerar vår humör och sinnesstämning, är del att reglera vår sömnrytm och påverkar vår aptit.

Om du på ett tidigt stadie kan uppmärksamma kroppens signaler att ngt är i obalans i tarmfloran  har du större möjlighet att lindra symtomen och hjälpa magen och tarmfloran  att återfå balansen. 

Tre tecken på obalans i tarmfloran

  • Uppblåst och gasig mage

Ett vanligt symtom att vår mage inte mår som den ska är när vi upplever att den blir uppblåst, problem med hård eller lös mage, gaser, rapningar.

Vid dessa symtom kan det tyda på att vår tarmflora är i obalans och att ngt behövs ändras/tillföras för att återställa balansen i tarmfloran.

  • Drabbas ofta av förkylningar och virusinfektioner

Magen utgör en stor del av ditt immunförsvar. Ca 70% av kroppens immunförsvar sitter i tarmen och här därmed en avgörande roll i hur ditt immunförsvar fungerar. Så om tarmfloran är ur balans innebär det med största sannolikhet att ditt immunförsvar så även är det.

  •  Påverkar ditt psykiska mående och sömn

Din tarm står i direkt kommunikation med din hjärna, och tillsammans utgör de ett system som styr funktion och produktionen av kroppens många hormon och signalsubstanser.

Om din tarm är i obalans kan detta påverka din sinnesstämning då magen sänder signaler som tyder på att ngt inte är som det ska vilket kan göra att vi känner oss låga, trötta, irriterade och leda till problem med sömnen.