Är det större risk att få tjocktarmscancer om man ätit antibiotika tidigare?

Antibiotika har sedan dess upptäckt för knappt 100 år sedan räddat oerhört många liv. Innan antibiotika fanns dog unga, friska människor i lunginflammation och andra sjukdomar som vi betraktar som ganska banala idag. Utvecklingen av olika sorters antibiotika har också varit en förutsättning för den moderna kirurgins utveckling med minskad risk för infektioner i opererade områden.

 

 

 

Under ganska många år har man pratat om utvecklingen av antibiotika-resistenta bakterier som utvecklas och blir ett allt större problem – i värsta fall hamnar man i samma läge som före antibiotika-eran. Med resistenta bakterier bakom en infektion kan den bli dödlig precis som den var fram till för knappt hundra år sedan. Detta är ett ämne vi garanterat återkommer till.

 

En sak man dock inte uppmärksammat så mycket förrän relativt nyligt är hur antibiotika påverkar även de bakterier – mikrobiomet – vi lever i symbios med. Vid en antibiotikakur förgörs givetvis en stor mängd bakterier, även sådana som inte ger sjukdomen man lider av. Man försöker välja ett antibiotikum som är smalt och riktat mot de bakterier som ger sjukdom, men det lyckas man inte alltid med. Ofta vet man inte vilken bakterie det handlar om och ibland väljer läkaren något bredare som slår ut fler bakterier ”för säkerhets skull”. Uppenbara konsekvenser av detta kan vara diarré, magknip, svampinfektioner etc. men oftast går detta över ganska snart efter att kuren är slut.

 

I augustinumret av tidskriften Gut publicerades en studie som även tittade på de mer långsiktiga konsekvenserna av antibiotikaanvändning. Man undersökte nästan 30 000 personer som fått cancerdiagnos mellan åren 1989 och 2012 i colon (tjocktarm) eller rektum (ändtarm). Kortfattat fann man att de som fått tjocktarmscancer oftare hade tagit minst en antibiotikakur. Denna skillnad fanns efter att man justerat för rökning, övervikt och andra faktorer som man vet ökar risken. Skillnaden var liten; av de som fått diagnos hade 71 % tagit antibiotika jämfört med 69 % av kontrollgruppen som alltså inte hade fått tjocktarmscancer. Det fanns intressant nog ingen skillnad i risken för att få specifikt rektalcancer utan tvärtom en något MINSKAD risk vilket forskarna spekulerar i kan ha att göra med att mikrobiomet ser olika ut i olika delar av tarmen och påverkas på olika sätt av olika sorters antibiotika.

 

Med andra ord visar inte denna studie att man tvärsäkert kan säga att antibiotika ökar risken för cancer i tarmarna generellt, men den visar på att det är rimligt att vara mer försiktig än man varit historiskt med att använda sig av antibiotika som stör balansen i mikrobiomet eftersom det sannolikt finns många långsiktiga samband vi inte alls har bra kunskap kring.

https://gut.bmj.com/content/early/2019/07/11/gutjnl-2019-318593.full (Betallänk)