Är tarmfloran den viktigaste delen av ditt immunförsvar?

Att tarmfloran numera klassificeras som ett organ och att dess status hänger samman med olika sjukdomsdiagnoser är en kunskap som många människor tagit till sig under de senaste åren. Men känner du till att din tarmflora även är avgörande för hur ditt immunförsvar fungerar?

Vi på Symbiome reder ut hur det hänger ihop.

Tarmen, kroppens försvars- och ekosystem

Tarmslemhinnan är det organ som upptar den största ytan av vår kropp, nästan lika stort som två tennisplaner, och är konstant exponerad mot risker, som smittsamma bakterier och andra främmande partiklar. Den skyddas av en tarmbarriär vars funktion är att filtrera bort skadliga ämnen och bakterier på samma gång som den ser till att ta upp näring från kosten vi äter. Det är också därför mycket viktigt att den anatomiska funktionen och bakteriefloran i tarmbarriären är i balans då denna del av vår kropp är vårt första och kanske allra viktigaste försvar mot infektioner.

Vårt ekosystem i tarmfloran består av en mängd olika bakterier, uppskattningsvis cirka 800 olika typer. Denna bakterieflora, vårt mikrobiota, spelar en mycket viktig roll i flera av kroppens metaboliska och immunologiska processer såsom produktion av kortkedjiga fettsyror och produktion av olika signalsubstanser vilka påverkar våra immunceller.

Tarmens ytskikt är bland annat uppbyggt av ett lager epitelceller vilka tillåter molekyler, näringsämnen och signalsubstanser komma igenom tarmbarriären och upptas av blodbanan. Denna funktion i tarmslemhinnan som tillsammans bygger en komplex barriär mot dåliga (patogena) bakterier och virus är starkt förknippade med vårt immunförsvar.

  

Kroppens tarmflora säkerställer tarmbarriärens funktion och försvar genom flera olika mekanismer, dels genom att släppa igenom antibakteriella molekyler, bakteriociner, och antiinflammatoriska, kortkedjade fettsyror och dels genom att aktivera cellreceptorer för immunförsvaret. Etablerad forskning inom området säger att ”människans tarmbakterier tränar immunförsvaret genom att det får kroppen att lära sig att känna igen mikroorganismer, molekyler och nutrition från såväl bra (kommensala) och dåliga (patogena) bakterier."

Dysbios – en tarmflora i förändring

De förändringar av tarmfloran, oavsett om de är kvantitativa eller funktionella, där en obalans mellan bra och dåliga bakterier uppstått kallas för dysbios. När detta händer ändras kroppens immunförsvar eftersom tarmväggens genomsläpplighet förändras och rubbar jämvikten, homeostas, i och emellan kroppens tarmbakterier och immunceller. Denna förändring gynnar överväxt av dåliga bakterier, exempelvis Stafylokocker, Pseudomonas och Escherichia Coli. Dessa dåliga bakterier och deras endotoxiner, vilket är ett ämne som läcker ut när en bakterie dör och en kraftig varningssignal för immunförsvaret om en pågående infektion, kan utlösa mycket allvarliga tarminfektioner. Dessa infektioner kan bibehålla dysbiosen och även leda till ytterligare komplikationer genom påverkan på tarmväggens celler.

När dåliga bakterier ökar i tarmfloran minskar de bra, skyddande bakterierna som Bifidobacterium och Lactobacillus. Det leder i sin tur till en sämre produktion av kortkedjade fettsyror och antimikrobiella peptider vilket har en negativ påverkan på kroppens naturliga immunförsvar.

Snabbt – vad innebär det här?

Din tarmflora, med en mångfald av goda bakterier, tillsammans med cellerna och slemhinnorna i din tarmvägg bidrar till en hälsosam barriär som bildar ett effektivt immunförsvar – för hela din kropp!

Vid en god tarmhälsa med en mångfald av bra bakterier aktiveras cellreceptorer och molekyler med antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper när din kropp utsätts för olika bakterier. Detta stärker inte bara ditt försvar mot infektioner utan de utgör också en del av ett signalsystem som är viktigt för att indikera ohälsa.

Om du har en obalans i tarmens sammansättning av bakterier där de dåliga bakterierna dominerar fungerar tarmens försvarsmekanismer sämre. Det innebär att risken för infektioner ökar, gynnar spridning av onda bakterier i blodet och utveckling av allvarliga infektionssjukdomar.

Vad gör ett tarmfloratest?

Genom att göra ett test av din tarmflora får du god kunskap om din tarmhälsa. Intressant information som ger dig kunskap om ditt immunförsvar!

Symbiomes Tarmfloraanalys ger dig fakta om hur sammansättningen och mångfalden av dina tarmbakterier ser ut och om din tarmflora har likheter med tarmfloraprofiler typiska för olika sjukdomar, t. ex. IBS eller om det finns förekomst av andra bakterier som kan leda till ohälsa.

Vi på Symbiome utvecklar kontinuerligt vårt test genom att kartlägga nya och intressanta samband mellan mat, hälsa och livsstil. Vet du till exempel vilken förmåga din tarm har att skapa olika vitaminer? Eller hur bra den är på att bryta ner kostfibrer och producera inflammationshämmande kortkedjade fettsyror, typ butyrat- och propionsyra? Vår Tarmfloraanalys ger redan idag svar på dessa frågor men följer även forskningen kring de samband som driver tarmbarriärens immunologiska reaktioner för att ytterligare öka kunskapen kring tarmens flora och vad man kan göra för att naturligt förbättra sitt immunförsvar.
Referenser

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01676/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2019.01802/full

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1751-2980.12851

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0485-4
https://neurohacker.com/how-the-gut-microbiota-influences-our-immune-system
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6889978/