Artros, inflammation, streptockocker och övervikt – hänger allt ihop?

Här på skitbloggen rapporterar vi om tarmfloran och dess koppling till olika hälsotillstånd. Hänger du med i den medicinska utvecklingen generellt har du säkert noterat de senaste åren att inte bara tarmarnas innehåll är omskrivet utan också att inflammation är en del i många sjukdomar.

I en tidigare text rapporterade vi om spännande fynd kring tarmfloran och artros. En artikel publicerad i Nature (finfin tidskrift) handlar om detta också men med en lite annan vinkling.

En gammaldags syn på artros är att det är en nedslitning av brosket i en led orsakad av att man använt leden för mycket. Detta är ett föråldrat och alldeles för förenklat sätt att se det. Förvisso så kan risken för artros öka om man skadat leden, men inte i första hand om man använt den mycket. Artrosprocessen är en inflammatorisk process (som så många andra sjukdomsprocesser i kroppen) som delvis drivs av överaktiverade makrofager. Makrofager är en mycket viktig cell i immunförsvaret och de finns i alla sorters vävnader. De aktiverar andra immunceller genom olika proinflammatoriska signalsubstanser. Man ser också ett ökat inflammationspåslag i kroppen som helhet vid mer uttalad artros – inte bara lokalt vid den drabbade leden/lederna.

I studien i Nature undersökte man ca 1500 personers avföring, längd, vikt, ålder, inflammatoriska påslag och hur drabbade de var av artros. En av de kopplingar man kunde göra var att människor med en hög andel streptokocker i avföringen, ökad mängd proinflammatoriska markörer och överaktiverade makrofager också var mer drabbade av artros. Dessa resultat replikerades senare i en annan studie utförd på en annan grupp personer. Forskarnas slutsats blev därför att en ökad mängd bakterier (streptokocker) som man vet är kopplade till ökad inflammation i kroppen också var kopplad till mer artros. Intressant och man kan onekligen spekulera vidare i om en förbättrad tarmflora också skulle kunna bromsa en försämring av en persons artrosutveckling genom minskad inflammation?Referenser:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12873-4


Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet både inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer och är van att arbeta tillsammans med kiropraktorer, naprapat och fysioterapeut kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och tarmfloran.