Bestämmer tarmfloran sjukdomsgraden vid Covid-19?

Forskare från Hong Kong har genomfört en studie och visat att personer som får svåra symtom av Covid-19 har liknande tarmflora.

  Vad vet vi idag?

  SARS-CoV-2 infekterar främst luftvägarna, men allvarlighetsgraden i sjukdomsbilden har visat sig beror på hur bra förmåga immunsystemet har att göra sig av med viruset.

  Det är sedan tidigare bevisat att Covid-19 och mag-/tarmkanalen hänger samman genom att:

  • viruset kan multiplicera sig i tarmväggens celler
  • det går att påvisa i avföringen.
  • man har visat att tarmfloran påverkas

  Det som är nytt är att man nu visat att:

  • det finns en koppling mellan en specifik tarmflora och hur sjuk man blir
  • tarmfloran hos covid-19 patienter korrelerar med inflammatoriska markörer såsom cytokiner och chemokines samt även med andra blod markörer som indikerar vävnadsskada.

  Studien pekar också på att obalanser i tarmfloran kan ligga till grund för att inflammatoriska symtom kvarstår under en längre tid, s.k. Long Covid.

  Författarna till studien föreslår därför att man skall öka vissa nyttiga bakterier för att på så sätt mildra svåra symtom.

  De drog slutsatsen: -Att öka och förstärka nyttiga tarmbakterier som är utarmade i patienter med Covid-19, skulle kunna fungera som ett nytt sätt för att mildra denna svåra sjukdom.

  Dessa bakterier är enligt studien viktiga för sjukdomsförloppet

  Bland de mindre bra bakterierna, som de sjuka hade fler av, återfinns:

  • Ruminococcus gnavus och torques
  • Bacteroides dorei och vulgatus
  • Bacteroides fragilis

  Ruminucoccus-arterna är kända för att dels associeras med Crohn’s sjukdom samt minska tarmbarriärens integritet och motverka vissa goda Lactobacillus-arter. Om du vill veta du har dessa mindre bra bakterier kan du hitta dem under fliken Avancerat. Om du inte hittar dem här betyder det att vi inte hittat dem hos dig. Det kräver så klart att du har gjort en analys via Symbiome.io sedan tidigare.

  Bland de nyttiga bakterierna, som de sjuka hade färre av, återfinns:

  • Bifidobacterium adolescentis
  • Feacaliumbacterium prausnitzii

  Dessa två bakterier är kända för att producera antiinflammatoriska ämnen.

  Artikeln påpekar även att vissa av de drabbade personerna saknar Eubacterium Rektale.

  Vill du kolla om du har dessa goda bakterier hittar du dem under probiotiska bakterier i ditt resultat. Det kräver så klart att du har gjort en analys via Symbiome.io sedan tidigare.

  Viktigt att tänka på så här i coronatider är att kvaliteten på vetenskapliga studier kan vara låg men att de ändå blir publicerade på grund av ett högt nyhetsvärde. Denna studie är dock publicerad i GUT som är en av de publikationer som håller högst kvalitet och aldrig tummar på standarden.

  Vi på Symbiome har ändå valt att invänta fler studier som pekar i samma riktning innan vi publicerar en egen covid-gruppering i ditt resultat. Men som vi påpekat tidigare i texten kan du hitta bakterierna själv under grupperingen Probiotika och under Avancerat.
  Referenser:

  https://gut.bmj.com/content/early/2021/01/04/gutjnl-2020-323020

  https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00737

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.00737/full

  https://www.the-scientist.com/news-opinion/high-risk-of-bias-in-early-covid-19-studies-meta-analysis-68353