Blodtryck och bakterier – hänger det ihop?

Med tanke på hur många andra hälsomarkörer som hänger ihop med en frisk bakterieflora vore det väl konstigt om inte blodtrycket också gjorde det?

 

 

Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt, åderförkalkning, stroke och andra sjukdomar som drabbar hjärta och blodkärl).

Väldigt förenklat kan man säga att om hjärtat ständigt bygger upp ett högt blodtryck så belastas hjärtat och kärlen. Blodkärlen reagerar genom att bli stela/styva och trycket blir högre, hjärtbelastningen ännu högre och en ond spiral leder till sjukdom. (Vad som är hönan respektive ägget kan variera, men det är aldrig bra med ett högt blodtryck oavsett vilket.)

Till skillnad från många andra riskfaktorer för sjukdom som tex övervikt, för mycket alkoholintag eller bristande vardagsmotion så är det inte säkert man förstår att man har ett högt blodtryck. Ofta har man inga symtom av högt blodtryck, det är först vid riktigt höga blodtryck man kanske får huvudvärk eller synrubbning. Därför kan man gå runt med denna riskfaktor i många år utan att märka det. 

Ett välreglerat blodtryck är därför en av de viktigaste sakerna primärvården ska fokusera på när det kommer till preventiva åtgärder hos patienter.

En studie publicerad förra året i Hypertension som är American Heart Associations (AHA) tidning undersökte hur bakterieflorans sammansättning varierade mellan personer med högt respektive normalt blodtryck. Man såg en koppling mellan mängden kortkedjade fettsyror (som produceras av bakterier) i avföring och förekomsten av högt blodtryck.

En annan större studie om drygt 400 personer undersökte också på vilket sätt mängden kortkedjade fettsyror i avföring och blod hängde samman med mikrobiomet och blodtrycket. Även här såg man ett samband mellan mängden kortkedjade fettsyror i avföringen och blodtrycket. Sammanfattningsvis såg man – som så ofta – att stor variation i tarmfloran korrelerar med bra hälsomått.

 


  

Referenser:

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12588?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00258/full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30591685

 

Om högt blodtryck:

https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/riskfaktorer/hogt-blodtryck/

 

Rekommendationer för vårdgivare om behandling av högt blodtryck:

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/rekommendationerforbehandlingavhypertoni.5.78ae827d1605526e94b8fd1c.html