Corona och mikrobiomet ännu en gång…

Som vi redan konstaterat finns många samband att undersöka mellan svår Covid-19-infektion och mikrobiomet. I denna artikel skriver man inte bara om tarmfloran utan även floran i luftvägar.

 

Det finns många gemensamma riskfaktorer mellan ett stört och obalanserat mikrobiom och risken att drabbas av svår Covid-19. Diabetes, övervikt, hypertoni för att nämna några.

I en översiktsartikel i Frontiers in Cellular and Infection Microbiology tillåter författarna sig att spekulera kring hur den hyperinflammation man ser hos många som blir svårt sjuka i Covid-19 kan påverkas av (och påverkar) mikrobiomet.

Man konstaterar att det är vanligt med hög ålder, övervikt, högt blodtryck, diabetes med mera hos personer som har ökad risk för både svår Covid-19 och dysbios.

En intressant del i artikeln berör hur man tidigare konstaterat att ett balanserat mikrobiom kan både direkt och indirekt påverka den slemlager i luftvägarna som är en mycket viktig första skyddsbarriär eftersom luftvägsinfektioner förstås måste ta sig in i celler i luftvägarna. Peptider producerade av bakterier i luftvägarna är viktiga för ett välfungerande immunförsvar och en balanserad flora har mer av detta.

Man redovisar tidigare studier där man sett att både influensavirusinfektion och lunginflammationer påverkas av mikrobiomet i tarmsystemet.

Man redovisar även en annan ny studie där man ser att Covid-patienter med stor inflammation i luftvägarna har en större andel av sjukdomsframkallande bakterier. Där konstaterar man också att de behandlingar man ger också ofta medför en negativ påverkan på mikrobiomet (kortisonbehandling, immunförsvarspåverkande läkemedel, antibiotika och syrgasbehandling).

Sammanfattningsvis anser författarna att det finns goda skäl att försöka påverka mikrobiomet i så positiv riktning som möjligt i samband med en Covid-infektion.

Bra kost och eventuellt probiotikatillskott är behandlingar de tycker man bör pröva. Om inte annat så har de ju åtminstone vad gäller en näringsriktig kost och sunt leverne gott stöd bland annat av Folkhälsomyndighetens Johan Carlson som också påpekat vikten av detta nu i dessa coronatider.

 Referens:

Gut Microbiota Status in COVID-19: An Unrecognized Player? (nih.gov)

 

Författare: Mattias Lejon

Leg. Läkare


Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".