D-vitamin, B-vitaminer, Covidinfektion och mikrobiomet

Världen är i en ny situation med ett nytt virus som forskarna fortfarande har bristfällig kunskap om. Då skapas förstås nya teorier och spekulationer. Ett av de teman som ofta kommer upp är risk för svår sjukdom och D-vitaminbrist.

Brist på D-vitamin har under många år kopplats till ett flertal olika sjukdomstillstånd. I många fall får man nog anse att det varit svårt att dra riktigt säkra slutsatser om att D-vitaminbrist orsakar exempelvis depression eller autism eller mycket annat man spekulerat i, men D-vitaminbrist samvarierar onekligen ofta med många ohälsotillstånd.

 style=

Bland de funktioner D-vitamin har i kroppen är en roll immunförsvaret en. Sambanden är komplexa, men i en studie i Med Hypothesis ser man att tillskott av både D-vitamin och B-vitaminer till personer med konstaterat låga nivåer av D-vitamin i blodet förbättrade deras magsymtom, sömn och minskade deras smärta. Varför då? Här spekulerar författaren i om det går via magtarmkanalens bakterier. De är nämligen storproducenter av många nödvändiga B-vitaminer.

Många actinobacter, bacteriodetes och firmicutes-arter behöver en minsta mängd D-vitaminer för att producera de B-vitaminer som är nödvändiga för cellfunktionen i andra av kroppens celler, tex i immunsystemet. Ger man då D-vitamin kan mikrobiomet kanske jobba bättre. I en ny studie i JAMA undersökte man människor som kollat sina D-vitaminnivåer ett år tidigare och analyserade om de hade en ökad risk att insjukna i Covid-infektion.

Så var det; risken att insjukna i Covid om man hade en D-vitaminbrist i den undersökta gruppen var nästan dubbelt så stor som i gruppen som ej hade brist. Huruvida den risken ökade p.g.a. tarmflorans bristfälliga B-vitaminproduktion är vetenskapligt måhända ej därmed bevisat, men en glad tarmflora och en fin avföring är ju den bästa huvudkudden som vi brukar säga.Referenser:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27515213/

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".