Gör det nåt om man är risig i kistan på sjukhuset?

COVID-19 kan ofta påvisas i avföringen hos patienter med infektion – är det ett problem?

Det är (tyvärr) inte så ofta man ser svenska läkare bekymra sig särskilt mycket för hur inneliggande patienter har det med näringstillförseln och mikrobiomet, därför var det lite glädjande att ett gäng läkare med olika specialiteter gemensamt skrev en debattartikel i Läkartidningen för några veckor sedan.

 style=

Där uppmanade de sina kollegor att inte glömma bort vikten av en balanserad tarmflora i samband med allvarlig COVID-19-infektion. De påpekar att problemet blir större ju längre en patient vårdas.

Bredspektrumantibiotika kanske ges för överlevnad och andra mediciner som protonpumsphämmare (Omeprazol/Losec/Esomeprazol m.fl.) som sänker halten av saltsyra i magen och andra faktorer kommer ställa till det för mikrobiomet.

Lägg till att patienten kanske inte kan äta själv och ofta ordineras sondnäring som inte innehåller fibrer så har vi en kombination där risken för en rubbad balans i mikrobiomet är stor.

Med lite eftertanke från vården så kan en del av dessa negativa faktorer minska och om en svårt sjuk patient får så bra näring och så ”snälla” läkemedel som möjligt med avseende på påverkan på mikrobiomet så kan tillfrisknandet och rehabiliteringen gå lite lättare.

En annan fråga de lyfte är hur vården ska göra med avföringstransplantationer så länge pandemin pågår. Avföringstransplantationer är en växande behandling och används numera (på vissa svenska sjukhus) relativt frekvent för behandling av till exempel livshotande clostridium-infektion.

Man tar då donerad avföring från en frisk person och för in det i den sjuka personens tjocktarm. Det är generellt en säker metod, men eftersom det kan finnas virus i avföringen under lång tid efter COVID-infektion så finns potentiella risker att infektera sköra patienter via denna metod.Referenser:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/strava-efter-balans-i-tarmens-ekosystem-vid-svar-covid-19/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=IVA-chefen%3a+För+tidigt+att+uttala+sig+om+överlevnad+i+intensivvården

https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30089-3/fulltext


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".