Har artros och mikrobiomet en koppling?

Artros får man väl av gamla knäskador eller reumatism – inte har väl bakterier något med det att göra?

Artros är en inflammatorisk sjukdom, det är vanligt förekommande och vi har ingen säkert botande behandling för att stoppa processen. I nuläget rekommenderas styrketräning som behandling, sen styrketräning igen och sen operation där man ersätter den skadade leden med konstgjort material. Det börjar komma mer nya behandlingar (stamceller, blodplättsbehandlingar med mera) men fortfarande har den medicinska vetenskapen inga särskilt effektiva metoder för att förhindra uppkomsten av artros annat än livsstilsråd såsom att undvika övervikt och att motionera och styrketräna.

Varje läkare, kiropraktor, fysioterapeut eller annan person som arbetar med artros kan också konstatera att det verkar som att vissa individer är mer benägna att utveckla artros i flera olika leder – trots frånvaro av övervikt och trots ett aktivt liv.

 

Inte sällan verkar det finnas en ärftlighet hos dessa individer där även nära släktingar varit mer artrosdrabbade.

 

Det finns alltså många kunskapsluckor kring utvecklandet av artros och den behandling som finns är ganska begränsad. Därför känns det väldigt intressant att det börjar dyka upp forskning som indikerar att bakterier kan ha en roll i artrossjukdom. Man har exempelvis i studier på möss sett att broskskador läker effektivare hos helt sterila möss (sterila=bakteriefria) och att antibiotika kan påverka läkningen av broskskador. Detta kan indikera att bakterier inverkar på brosket och därmed kan man spekulera i att det kan påverka artrosutveckling. Man har också konstaterat att överviktiga människor oftare än andra har artros även i leder som inte bär kroppsvikt. Dessa samband är för all del intressanta, men säger inget säkert om orsakssamband.

 

I en ny översiktsartikel i tidskriften BMJ har man systematiskt gått igenom forskningen för att se HUR bakterier eventuellt påverkar risken för artros. Man konstaterar flera intressanta saker, bland annat följande:

  • Brosk och ledvävnad har generellt betraktats som en steril miljö tidigare, men i nyare studier har man funnit bakterier i broskvävnad.
  • Bakterierna man finner i brosk hos personer med artros verkar skilja sig från de som finns hos friska.
  • Det verkar skilja i bakteriesammansättningen man finner hos personer med knäartros respektive höftartros.

 

Forskningen på sambanden mellan artros och mikrobiomet befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium, men om några år kanske man kan ge råd om hur man kan påverka sitt mikrobiom för att hjälpa personer med artros?

 Referenser:

https://rmdopen.bmj.com/content/rmdopen/5/2/e001037.full.pdf

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00349/full

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31431810/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858352/