Hjälper fibrer och probiotika vid typ 2 diabetes?

Typ 2-diabetes (”åldersdiabetes”) är vanligt och är kopplat till andra ohälsotillstånd som övervikt och hjärtsjukdom. Då tillståndet är så kopplat till livsstilsfaktorer ligger det nära till hands att också försöka förbättra livsstil och kost för att bli friskare.

Ett långt liv med kakor, bullar, cigaretter och stillasittande är nästan som att beställa en typ 2-diabetes (man kan förstås få sjukdomen utan att ha levt direkt osunt också men kopplingen mellan livsstil och sjukdomen är mycket stark). Typ 2-diabetes kännetecknas av att kroppen kroppens celler kräver mer och mer insulin för att ”reagera” och ta upp det cirkulerande sockret ur blodet.

 style=

Ganska länge klarar kroppen av att producera dessa allt större mängder insulin så blodsockernivån ändå hålls på en acceptabel nivå men till slut räcker produktionen inte till och man får då högre blodsockervärden. Detta leder på sikt till ökad risk för försämrad cirkulation vilket kan leda till försämrad känsel i fötter förutom de mer uppenbart allvarliga komplikationerna i form av ”förkalkningar” i hjärtats blodkärl som kan leda till hjärtinfarkt. Kort sagt är det dåligt för hela kroppen att gå runt med höga blodsockervärden….

Det finns många sätt att försöka angripa problemet med förhöjt blodsocker. Forskarna bakom en studie publicerad i BMJ Journals försökte angripa problemet genom att ge en grupp med diabetiker ett kosttillskott innehållande bland annat oligosackariden inulin och bakterier ur bifidobacteriesläktet för att förbättra mikrobiomet hos försökspersonerna.

Man vet från andra studier att bakterier som kan bryta ner fibrer eller producera kortkedjade fettsyror finns i större antal hos personer med bättre blodsockerkontroll. Man gav därför försökspersonerna i studien under tolv veckor antingen ett tillskott innehållande inulin och olika kombinationer av ”bra” bakterier eller placebo-tillskott.

Man såg att personerna som fick tillskott av probiotika och inulin förbättrade både sitt blodsockervärde och sitt så kallade långtidsblodsocker (som ungefär avspeglar den senaste tidens genomsnittliga blodsockernivå). Deras slutsats är att tillskott innehållande probiotika och inulin kan vara ett effektivt tillägg till den ordinarie behandlingen vid typ 2-diabetes.Referenser:

https://drc.bmj.com/content/8/1/e001319.full


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".