Kan man i framtiden använda avföringsanalyser för att hitta tjocktarmscancer?

Nyligen skrev vi om hur antibiotikaanvändning eventuellt har ett samband med risken att utveckla tjocktarmscancer. Idag går vi igenom en studie publicerad i tidskriften Clinical Chemistry, augusti 2018, där man tittat på hur man kan se samband mellan mikrobiomet och tjocktarmscancer.

 

Denna cancerform är vanlig och ökar i västvärlden, speciellt ser man en ökning hos relativt unga personer där sjukdomen ofta kan vara aggressiv och ge dödlig utgång. Det finns därför mycket att vinna på att hitta sjukdomen så tidigt som möjligt och i nuläget kan man säga att man kan hitta den hyfsat tidigt på lite olika sätt:

  • Leta efter rester av blod i avföringen. En tumör ger ofta en liten blödning, men det är en metod som inte säkert kan utesluta sjukdom.
  • Koloskopi (kameraundersökning av insidan av tjocktarmen). Det är en bra men resurskrävande och lite besvärlig metod som man i första hand använder om misstanken om sjukdom är något högre.
  • DT/skiktröntgen av tarmarna/buken. En metod som ger strålning och inte säkert kan utesluta sjukdomen alla gånger.
  • Allmänna sjukdomssymtom (förändrade avföringsvanor, sjukdomskänsla, viktnedgång, infektioner etc.)
  • Avvikande laboratorieprover.

En framtida metod hoppas forskarna bakom studien skulle kunna vara att analysera avföringen hos människor. De såg i sin studie att bakterien fusobacterium nucleatum, som i andra studier visats samvariera med en inflammatorisk tarmmiljö, oftare finns i avföringen hos människor med tjocktarmscancer.

 

Man såg också en ökad förekomst av flera andra sorters bakterier, men det tydligaste sambandet var att människor som hade en hög andel fusobacterium nucleatum i förhållande till några specifika bifidoabakterie-arter hade en större sannolikhet att ha tjocktarmscancer.

 

Forskarna bakom studien spekulerar i om avföringsanalyser av balansen mellan dessa arter kan vara ett komplement i ett tidigt skede i utredningen av misstanke om tjocktarmscancer.

 Referenser:

https://academic.oup.com/clinchem/article/64/9/1273/5608799

https://www.nature.com/articles/s41591-019-0405-7