Migrän, åderförkalkning och störd tarmflora

Ibland känns det nästan lite märkligt att så många olika tillstånd statistiskt hänger ihop med störd tarmflora!

Migrän är inte helt ovanligt men för många kan det vara ett väldigt handikappande tillstånd som många dagar gör personen helt oförmögen till annat än att ligga i sängen och lida. Traditionellt har man delat upp ”vanlig” huvudvärk i spänningshuvudvärk och migrän. Ofta stämmer den uppdelningen bra, men ibland förekommer blandhuvudvärk som inte rioktigt passar perfekt i någon av mallarna. I den lettiska studien vi tittar på idag har man dock tittat på mer ”typiska” migränpatienter som hade migrän utan aura (synfenomen). Man undersökte 105 yngre kvinnor med migrän utan aura. Man gjorde avföringsanalyser på alla och delade upp dem i två grupper; en med rubbad tarmflora (”dysbios”) och en med normal tarmflora. Samtliga var väsentligen friska i övrigt och de hade inte riskfaktorer för åderförkalkning/ateroskleros. De hade alla också genomgått en normal skiktröntgen av hjärnan nyligen. De fick inte heller regelbundet ha tagit probiotika eller antibiotika. Kort sagt var de i övrigt väsentligen friska.

 

Forskarna undersökte sedan samtliga kvinnors tjocklek i en av de stora halsartärerna, detta som ett mått på uppskattad ateroskleros i blodkärlen i kroppen. Ateroskleros är en tydlig riskfaktor för senare stroke, hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomstillstånd. Man undersökte också deras BMI och framför allt deras grad av migränproblematik.

 

Man fann att de kvinnor som hade dysbios också hade tecken till ateroskleros, högre BMI och mer problem av sin migrän. Slutsatsen forskarna drar är att dysbios kan vara en av flera andra riskfaktorer för att både utveckla ateroskleros men också ha mer migrän. Huruvida en förbättrad tarmflora också kan MINSKA migränproblematik kan man inte säga utifrån denna studie, men det är onekligen ett intressant uppslag för framtida forskning.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6956152/