Mikrobiomet och Covid-19 – kan ens tarmflora påverka risken att bli allvarligt sjuk?

Rökare är – förvånansvärt nog – underrepresenterade bland de som drabbas av svår Covid-19-sjukdom. Här försöker vi reda ut varför och om det möjligen kan ha någon relation till mikrobiomet.

Rökning beskrivs sällan som särskilt positivt i något sjukdomssammanhang. Nästan varenda sjukdom – oavsett kroppsdel som drabbas – verkar försämras av rökning. Nu verkar det tydligt att rökare som grupp är underrepresenterade bland Covd-19-sjuka.

 style=

Det förvånade många forskare initialt. Man har haft lite olika teorier kring detta och i en artikel i den svenska Läkartidningen går två forskare (Marie Hagbom och Lennart Svensson) igenom eventuella orsaker till det.

Sammanfattningsvis kan man säga att det kan ha att göra med att nikotinet binder till många acetylkolinreceptorer. Dessa receptorer finns spridda på väldigt många celler i kroppen och krävs för funktion av nerver och muskler. I det parasympatiska nervsystemet (”lugn-och-ro-systemet”) är acetylkolin den dominerande signalsubstansen. När acetylkolin (eller nikotin) binder till en receptor leder detta vidare till en respons i den mottagande cellen där receptorn sitter.

Makrofager i luftvägar tror man har en viktig roll i utvecklandet av svår Covid-19-sjukdom genom att de överaktiveras av viruset och drar igång en immunreaktion som leder till svår inflammation som kroppen ej kan hantera.

Nikotin binder också till makrofager i luftvägarna men drar inte igång en sådan reaktion. Nikotin binder också till vagusnerven. Denna nerv är den som sköter kommunikationen mellan tarmarnas nervsystem (det enteriska nervsystemet) och det centrala nervsystemet men är också ytterst viktig för funktion och balans i immunsystemet.

Många tillstånd kopplade till ökad risk för svår Covid-19-sjukdom, tex diabetes typ 2, fetma och högt blodtryck har man en minskad aktivitet i vagusnerven. Huruvida det är mest är bindning till makrofager eller aktivering av vagus som spelar roll (eller något ytterligare fenomen) är nog ingen som kan säga säkert. Men vagusnervsaktivitet är alltså kort sagt kopplat till tillstånd som leder till minskad risk för svår sjukdom i Covid-19.

Som intresserad av mikrobiomet kan man genom att spekulera vidare utifrån ovanstående kända fakta fundera kring om en tarmflora i balans minskar risken för svår Covid-sjukdom genom att de också ger en ökad vagusnervsaktivitet? Oavsett vilket så är det onekligen spännande att man kan ha få ihop en teoretisk modell som kopplar samman rökning, tarmflora och Covid-19!Referenser:

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/07/skyddar-nikotin-rokare-fran-att-insjukna-i-covid-19/


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapat och fysioterapeut kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".