Övervikt hos barn

Barn med övervikt löper senare i livet kraftigt ökad risk för t.ex. stroke, diabetes och hjärtinfarkt. Redan från spädbarnsåren kan man se samband mellan barns mikrobiom och senare utveckling av övervikt. Kanske kan analys av mikrobiomet hjälpa vid behandling av övervikt hos barn i framtiden?

I den glada tidskriften Obesity kunde man i septembernumret 2018 läsa om en studie utförd på hela 295 barn mellan 6 och 7 års ålder. Dessa barn hade fått lämna avföringsprover som analyserades utifrån bakteriearter. Man såg där flera statistiska samband där exempelvis olika arter ur prevotella-familjen och akkermansia – vilka producerar kortkedjade fettsyror - var korrelerade med frånvaro av övervikt, medan streptococcus bovis var associerad med ökad förekomst av övervikt.

 style=

Kanadensiska forskare undersökte 757 små barns avföring och såg att det finns samband mellan vilken typ av rengöringsmedel (miljövänligt eller inte) som används i deras hushåll och övervikt när de var riktigt små (3-4 månader).

Denna koppling blev mindre tydlig med ökande ålder på barnen. Slutligen kikar vi lite snabbt på en till studie från Obesity där man undersökt 34 prepubertala barn som genomgick en koststudie där man tittade på mängden trimetylkväveoxid (TMAO) i urin som är en etablerad riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom hos vuxna.

TMAO produceras av tex campylobacter, pseudomonas och vibrio-bakterier. Man vet att TMAO minskar i urinen med ett kostintag mer rikt på fibrer och man såg mycket riktigt att det barn som ökat sitt fiberintag fick en minskad halt av detta i urinen.

Med andra ord kan man alltså föga förvånande konstatera att det finns kopplingar mellan vilket mikrobiom barn i olika åldrar har och förekomst av övervikt och andra hälsomarkörer.Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30296366

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30224442

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22271

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.mi.39.100185.001023 (Om TMAO)


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".