Probiotika och celiaki

Celiaki är en autoimmun sjukdom som ger symtom om man får i sig gluten. Symtomen är i första hand relaterade till matsmältningssystemet men sjukdomen är också kopplad till andra autoimmuna sjukdomar.

 

Gastroenterologer är de läkare som behandlar svårare sjukdomar i mag- tarmkanalen. De är ofta mycket noggranna med att skilja på celiaki och annan glutenöverkänslighet. Vid celiaki sker en autoimmun, inflammatorisk reaktion i tunntarmen (främst) när gluten passerar genom tarmen som leder till nedbrytning av delar av tarmen.

Detta betyder att man livslångt ej ska äta något gluteninnehållande. Om man däremot upplever en känslighet som att man blir dålig i magen eller får andra symtom när man äter gluten men inte får en autoimmun reaktion och inte har antikroppar som vid celiaki så är det inte så att säga medicinskt nödvändigt att undvika allt gluten alltid. Vi ska inte ge oss in i någon diskussion kring det senare tillståndet utan kan nöja oss med att konstatera att många fler än de som har celiaki undviker att äta gluten.

Celiaki är en sjukdom som blir vanligare och eftersom den leder till livslånga förändringar i matintaget påverkar den patienternas liv mycket. Nyligen publicerades i American journal of gastroenterology en meta-analys av studier som undersökt probiotikatillskott till personer med celiaki. Man hittade då 7 studier av tillräckligt god kvalitet (ca 5300 deltagare) och såg kortfattat följande:

Man gav i studien som innefattade 72 personer en grupp kapseln med de åtta bakteriestammarna medan placebogruppen fick en för ögat likadan kapsel innehållande maltodextrin. Resultat?

  • Bifidobacterier ökade när man analyserade avföringen hos dem som fått probiotikatillskott (no shit sherlock som ungdomarna säger).
  • De gastrointestinala symtomen minskade i någon omfattning hos dem som fått tillskott.

Som alltid inom forskningen avslutas studien med att det bör göras fler studier som kan bekräfta fynden, men jag tycker det ändå är värt att notera att det vid en ganska besvärlig sjukdom som celiaki så verkar många patienter få förbättrade symtom när de får en mer balanserad tarmflora.

 

 

Referens:

Probiotics for Celiac Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials - PubMed (nih.gov)

 

Författare: Mattias Lejon

Leg. Läkare


Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".