Tarmflorans betydelse för dödligheten i COVID-19

Varför blir vissa dödligt sjuka i COVID-19 och andra bara lite snuviga? COVID-19 betraktades i början i första hand som en luftvägsinfektion. Efter hand har fler och fler symtom från andra delar av kroppen fått uppmärksamhet, bland annat kopplingar till mikrobiomet.


COVID-19 sjukdomen som orsakas av Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) har förändrat hela världen på fler sätt än någon kunde ana. Eftersom sjukdomen är så ny är fortfarande väldigt mycket okänt och kunskapen kring sjukdomen utvecklas i rasande takt. En fråga som fortfarande gäckar forskarna är varför vissa blir dödligt sjuka och andra inte får några symtom alls.

Svaret kan ligga i hur tarmfloran ser ut

Viruset behöver en receptor för att infektera en cell - ACE-2-receptorn. Denna receptor finns utbrett i kroppens celler, speciellt i övre luftvägar men också i mag-tarmkanalen. Man vet att aktiviteten/mängden av denna receptor har påverkan bland annat på hjärtsjukdom och då sannolikt bland annat genom effekter via mikrobiomet i mag-tarmkanalen. Ju längre pandemin pågått desto mer uppenbart är det att magbesvär (diarré, illamående etc.) är vanliga symtom. Bland annat dessa kända faktorer fick en kinesisk forskargrupp att undersöka koppling mellan mikrobiomet och COVID-19-sjukdomen.

Forskarna tog blodprov från 31 st. COVID-19 patienter från Guangzhou med olika allvarlighetsgrad av sjukdomen och jämförde med 2413 patienter från samma område utan konstaterad sjukdom. De tittade på uttrycket av olika proinflammatoriska markörer i blodet. Man analyserade sedan en del av dessa personers avföring med avseende på deras mikrobiom.

Med hjälp av AI kunde man se tydliga likheter i mikrobiomet och proinflammatoriska markörer i blodet hos de personer som hade utvecklat allvarlig COVID-19-sjukdom.

Mäta risken för allvarlig symptom genom tarmfloraanalys

Forskarna tror att vissa bakteriebalanser kan leda till större risk för att immunförsvaret ska ”överreagera” vilket sannolikt är en stor del i varför vissa blir så mycket mer sjuka än andra. De spekulerar i om att deras fynd kan leda till att man tidigare – med hjälp av avföringsanalyser – kan hitta personer som riskerar allvarliga symtom i COVID-19.

Noteras bör att studien ifråga endast är förpublicerad och ej har granskats eller bekräftats av andra forskargrupper så resultaten är något osäkra (precis som det mesta kring COVID-19 än så länge), men det är lite för spännande för att ej tas upp ändå!

 Referenser:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.22.20076091v1.full.pdf+html