Urinvägsinfektioner hos barn och långtidsbehandling med antibiotika

Urinvägsinfektioner hos barn är förhållandevis vanligt, i de flesta fall räcker det med en korttidsbehandling med antibiotika för det sjuka barnet, men ibland krävs en längre tid behandling. Hur påverkar det mikrobiomet?

Urinvägsinfektion är vanligt i alla åldrar och förekommer ganska ofta redan under det första levnadsåret. Det är en av de vanligare behandlingskrävande bakteriella infektioner barn drabbas av. I de flesta fall är behandlingen relativt okomplicerad och besvären återkommer inte, men ibland får ett barn upprepade infektioner och måste därför stå på långtidsbehandling med förebyggande antibiotika.

 style=

Som trogna läsare vet så är långtidsbehandling med antibiotika ofta mer problematiskt än korta kurer och därför undersökte en grupp japanska forskare med hjälp av avföringsanalyser hur mikrobiomet hos barn som fått långtidskurer med antibiotika mot urinvägsinfektioner påverkades.

De tittade på 35 små barn (medelålder ca 5 månader) som drabbats av urinvägsinfektion och undersökte deras avföring direkt efter kuren och varje månad i 6 månader. De fann att barnen som fick en behandling initialt hade en minskad mångfald av bakterier i avföringen (lactobaciller minskade påtagligt) men att de flesta barnen redan efter 1-2 månader hade återhämtat sitt mikrobiom till ungefär samma nivåer som innan behandlingen.

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det antibiotikum som användes var att ganska ”smalt” läkemedel som i första hand har effekt på de bakterier som orsakar urinvägsinfektion (e. coli, klebsiella) hos barn. Om man hade givit ett bredspektrum-antibiotikum hade sannolikt effekten varit mer påtaglig. Detta pekar på flera viktiga saker:

  • antibiotika påverkar mikrobiomet.
  • man bör undvika bredspektrumantibiotika så långt det går.
  • mikrobiomet kan återhämta sig relativt snabbt efter en kort kur med antibiotika (sannolikt snabbare hos små barn jämfört med vuxna, men det bevisar inte denna studie).Referenser:

Impact of Long-Term Low Dose Antibiotic Prophylaxis on Gut Microbiota in Children - PubMed (nih.gov)


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".