Vems avföring kan man lita på nu i pandemitider?

COVID-19, smitta via avföring och avföringstransplantation: kan det ge sjukdom och hur göra?

COVID-19 har varit på allas läppar och medvetande i ganska många månader nu. Kunskapen ökar men mycket är fortfarande oklart och det kommer olika besked om smittvägar och sjukdomssymtom. Man har ganska länge konstaterat att sjukdomen ofta ger gastrointestinala symtom som i de flesta fall är övergående och förhållandevis milda.

Utifrån kunskap och erfarenheter även av andra coronavirus är det rimligt att anta att det kan ske en så kallad fekal-oral smitta, dvs smitta från avföringsrester som, via till exempel dåligt tvättade händer, ger sjukdom hos någon annan person. Detta är sannolikt inte en särskilt viktig smittväg och risken minskas ordentligt om man har en god handhygien. En debattartikel i Läkartidningen nyligen lyfte denna fråga.

 style=

En annan artikel i Lancet redovisade kunskapsläget kring risken för smitta via avföringstransplantationer (ett ämne som redan avhandlats här på Skitbloggen, men kortfattat är det en metod som i första hand används vid svårare tarminfektioner orsakade av bakterien clostridium difficile).

Här beskriver författarna hur de undersökte 81 avföringsprover från 21 konstaterat Covid-sjuka patienter och jämfört dem med 114 avföringsprover från friska personer. Man såg då att olika prover från samma person kunde visa virus-DNA vid ett tillfälle men inte ett annat. De drar därför slutsatsen att en potentiell avföringsdonator därför måste lämna flera olika negativa avföringsprover för att man ska kunna använda dennes avföring för transplantation. Det räcker helt enkelt inte med ett enda negativt prov. (För övrigt ser man ju liknande resultat vid test i näsa eller svalg, dvs en person kan testa positivt en gång, men inte nästa gång.)

Lärdom av detta: genomgå inte en avföringstransplantation utan att du vet att donatorn är frisk!Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7176392/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/beakta-mag-tarmsymtom-och-fekal-oral-smitta-vid-covid-19/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7133055/


Författare: Mattias Lejon
Leg. Läkare

Mattias är specialist i allmän medicin och tog examen 2011. Han har ett förflutet inom psykiatrin och är även aktiv inom smärt- och ledkonsultationer där han arbetar tillsammans med kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter kring patienter med långvariga och mer akuta smärtproblem.

Han har ett stort intresse för idrott (är tävlingscyklist) och även ett stort intresse kring träning, kost, livsstilsfrågor och brinner för tarmfloran som "nytt organ".