Bloggen


Har artros och mikrobiomet en koppling?

Artros får man väl av gamla knäskador eller reumatism – inte har väl bakterier något med det att göra? Artros är en inflammatorisk sjukdom, det är vanligt förekommande och vi har ingen säkert botande behandling för att stoppa processen. I...


Läs mer


Tarmflorans betydelse för dödligheten i COVID-19

Varför blir vissa dödligt sjuka i COVID-19 och andra bara lite snuviga? COVID-19 betraktades i början i första hand som en luftvägsinfektion. Efter hand har fler och fler symtom från andra delar av kroppen fått uppmärksamhet, bland annat kopplingar till...


Läs mer


Blodtryck och bakterier – hänger det ihop?

Med tanke på hur många andra hälsomarkörer som hänger ihop med en frisk bakterieflora vore det väl konstigt om inte blodtrycket också gjorde det?     Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt,...


Läs mer


Tarmfloran och ångest

Styr hjärnan magen via vagusnerven? Eller är det en dubbelriktad kommunikation där även bakterierna i tarmarna påverkar vagusnervens aktivitet?   Alla har vi nog hört uttryck som ”fjärilar i magen” och ”stressmage”. Dessa uttryck antyder något de flesta känner till...


Läs mer