Frågor och svar om tarmfloran och Symbiome

1. Vad är tarmfloran?

Tarmfloran är vår tarms mikrobiom. Den består till största delen av bakterier, virus och svampar som lever i tarmen. Än så länge känner vi till över 1000 olika typer av mikrober som är aktiva i människans tarmar.

Tarmfloran som väger 1,5-2 kg, omfattar mer än 3,3 miljoner gener, vilket är 150 gånger mer än i det mänskliga genomet!

Vetenskaplig forskning kring tarmfloran pågår för fullt och nya insikter och associationer hittas hela tiden. Sedan 2012 klassas tarmen och dess innehåll som ett eget organ.

Magbakterierna utför viktiga jobb för människokroppen som t.ex. att bryta ner kostfiber, syntetisera vitaminer och väsentliga kemiska föreningar samt skydda kroppen mot inflammation. En människa kan bara överleva en kortare tid utan en tarmflora.

När tarmfloran är i balans, förhindrar den intrång och överväxt av potentiellt patogena bakterier, vilket bidrar positivt till din hälsa.

2. När utvecklas tarmfloran?

Tarmflorans utveckling börjar troligtvis vid födseln. Det innebär att dess sammansättning starkt påverkas av externa faktorer som t.ex. typ av födsel, kost, miljö och användning av antibiotika.

Att reglera kroppens energiförsörjning och skydda oss mot "inkräktare" (virus och skadliga bakterier) är två vitala funktioner som utförs av tarmfloran.

3. Varför ska jag analysera min tarmflora?

Du kommer att få reda på hur dina tarmbakterier kan påverka ditt välbefinnande. Vi kopplar din unika tarmflora till den senaste forskningen och hur den relaterar till olika sjukdomar. Vi ger också personligt utformade tips på livsmedel som du kan att äta, mer eller mindre av, för att försöka ändra tarmfloran till det bättre.

4. Kan Symbiome spara mitt prov åt mig?

Eftersom tekniken för att sekvensera DNA utvecklas så extremt snabbt, kommer alternativa metoder, som kan hitta ytterligare hälsomarkörer, att bli tillgängliga framöver. Om du väljer att spara dina prover kan vi utföra mer exakta och ännu mer spännande analyser i takt med att de blir tillgängliga på marknaden, utan att du behöver beställa ett nytt provtagnings-kit.

Symbiome sparar ditt prov nedfryst till -88 C i 3 månader, utan att det kostar något extra. Vill du att vi ska spara det längre än så tillkommer en låg avgift.

5. Vad är skillnaden mellan detta test och en vanlig laboratorieanalys?

Tidigare odlade man bakterierna från proven i petriskålar. Metoden var omständig och man kunde bara identifiera ett fåtal olika bakterietyper. Next Generation Sequencing, 16s rRNA-sekvensering, som Symbiome använder sig av, är betydligt känsligare och hittar inte bara alla olika typer av bakterier utan också dess relativa förekomst. Det är viktigt för att vi ska kunna jämföra med all ny forskning som publiceras.

6. Hur vet vi att bakterier påverkar vår hälsa?

Över 20 000 vetenskapliga artiklar har publicerats om bakterierna i tarmfloran och dess förhållande till olika hälsotillstånd och sjukdomar, bara under det senaste decenniet. Varje månad släpps det mängder av ny forskning inom området. Vi använder dessa publikationer för att tolka nytta, risker och relationer som vi sedan jämför med ditt testresultat och presenterar för dig.

Forskningen inom området har visat att bakterierna i tarmfloran inte bara är "bra" eller "dåliga", vilket man trodde tidigare. Det förhåller sig snarare så att mängden och förhållandet mellan dem är det som är avgörande för ditt välmående.

7. Ska jag följa en speciell diet innan jag tar provet?

Nej, ändra inte din diet innan du tar provet. Fortsätt att äta som du normalt gör - det gör nämligen att det är möjligt för oss att få en korrekt bild av din "normala" tarmflora.

8. Kan jag göra testet om jag är sjuk eller tar mediciner?

Det kan du göra, men du får då svar på hur din tarmflora ser ut under ditt sjukdomstillstånd och då du äter mediciner. Vill du veta hur din normala tarmflora ser ut bör du ta provet tidigast tre månader efter du genomgått en penicillinbehandling, operation eller NSAID-baserad behandling.

9. Var och hur kan jag få mina resultat?

Ditt testresultat och dina datafiler kommer att finnas tillgängliga i ditt personliga konto på Symbiome.io och via vår app.

10. Hur lång tid tar det innan jag får testsvaren?

Normalt tar det 2-6 veckor. Observera att under uppstartstiden kan det ta längre tid.

11. Kan jag beställa testet som en gåva till en annan person?

Ja, när du beställer provet till en annan person kan du antingen skicka det till dig själv och leverera det personligen eller fylla i leveransinformationen (namn och adress) till den person det är till.

Hur du tolkar ditt resultat

Förklaring av grafer och indexvärden i Symbiome app.

Indexvärde kallas den poäng som står som en sammanfattande siffra för en matchning. Ju högre värde desto mer lik en tarmfloraprofil typisk för just den matchningen har du. Det kan vara bra eller dåligt med ett högt värde. Ett högt indexvärde för matchningen mot "Depression" är dåligt medans det är bra för "Vitaminer". Det går också att utläsa av färgen.
Indexvärde tarmfloran exempel Symbiome
Andel av tarmfloran av en viss bakterie går att utläsa av grafen till höger om namnet på bakterien. Än så länge har vi inte referensvärden för alla bakterie, men ju fler tester vi får in, desto fler referensvärden kan vi skapa. Vi uppdaterar appen och dina resultat ofta, så glöm inte att kolla då och då.
Om vi har ett referensvärde av bakterien så skriver vi ut max- och minvärden. Din relativa andel av bakterien står med mörkblå text ovanför grafen. Relativ andel i förhållande till gruppen
Om det inte finns något referensvärde står enbart ditt värde ovanför grafen.
Relativandel bakterie inget hittat

Om det är något annat du undrar över får du gärna kontakta oss på hej@symbiome.io