Integritetsvillkor

Symbio Me AB lägger stor vikt vid din personliga integritet och behandlar din personliga data med hög säkerhet och respekt. Nedan följer våra integritetsvillkor som beskriver informationen vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har vad gäller den. Hör av dig med frågor till hej@symbiome.io

DEFINITION AV PERSONUPPGIFTER OCH VAD BEHANDLINGEN AV DEM INNEBÄR

Med personuppgifter avses all information som kan relateras direkt eller indirekt till en levande person. Det innefattar även media där inga namn nämns men som innehåller till exempel bilder eller ljudupptagningar och elektroniska identiteter om de kan kopplas till levande personer. Med behandling av personlig information menas alla åtgärder som utförs gällande informationen, till exempel, men inte enbart, lagring, organisering, insamling och kopiering.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLINGEN AV DEM

Symbio Me AB, SE91992663, Södergatan 19, 211 34 Malmö.

VARFÖR OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SOM VI SPARAR

För att du ska kunna använda vår webbshop och köpa våra produkter behöver vi behandla dina personuppgifter vid leverans-, support-, reklamations och garantiärenden.

De personuppgifter vi använder då är namn, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik och köpinformation.

För att kunna hantera reklamationer och garantiärenden enligt lagen måste vi spara dina personliga uppgifter i 36 månader efter att du valt att avsluta dina tjänster hos oss.

För att vi ska kunna följa lagen krävs ibland att man som företag måste uppvisa viss kommunikation och information. Till exempel penningtvättslagen, bokföringslagen och lagar om produkt-/säkerhetsansvar.

De personuppgifter vi använder då är namn, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik och köpinformation.

Tillåter du inte oss att hanterar dessa personuppgifter hindrar det oss från att fullborda vår skyldighet att följa lagen och vi måste då, tyvärr, neka dig att handla från oss.

För att kunna hantera reklamationer och garantiärenden enligt lagen måste vi spara dina personliga uppgifter i 36 månader efter att du valt att avsluta dina tjänster hos oss.

För att vi ska kunna hjälpa dig då problem uppstår behöver vi kunna kommunicera med dig via alla våra kommunikationskanaler, till exempel, telefon, e-post och sociala medier. Vi behöver också kunna identifiera vem det är vi pratar och och för att kunna leta rätt på relevant information.

De personuppgifter vi använder då är namn, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik, köpinformation, teknisk information om din utrustning och din hälsodata.

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna ge dig den hjälp du behöver för att använda våra produkter och tjänster.

Uppgifterna sparas till dess att du valt att avsluta dina tjänster hos oss.

För att vi ska kunna utveckla våra tjänster och över tid anpassa vårt kunderbjudande och förbättra kundupplevelsen undersöker vi hur ni använder vår service. Detta för att kunna optimera önskade flöden och belysa funktioner som används ofta, ändra rutiner för vår logistik så det bättre stämmer överens med era förväntningar, utöka/minska/ändra vårt utbud av produkter och tjänster samt för att effektivisera vår organisation. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att förbättra vår säkerhet.

De personuppgifter vi använder då är namn, ålder, kön, kontaktuppgifter, kommunikations-/betalningshistorik, köpinformation, teknisk information om din utrustning, data från våra cookies (hur du navigerar och använder våra plattformar) och din hälsodata.

Både ni och vi är intresserade av att vi ständigt utvecklar vår service mot er för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden och erbjuda en ständigt aktuell tjänst. Detta refereras till som berättigade intresse.

Vi sparar dessa uppgifter i 36 månader efter att du avslutat våra tjänster hos oss.

INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER

Utöver den information som du själv lämnar till oss via våra tjänster kan vi komplettera dina adressuppgifter från publika register samt i vissa fall undersöka din kreditvärdighet via en bank eller upplysningscentral.

DELANDET AV PERSONUPPGIFTER

Våra samarbetspartners, sk. personuppgiftsbiträden, får ta del av din personliga information om det krävs för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss, för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har samarbeten inom transport, marknadsföring (nyhetsbrev, annonsering mm.), betallösningar, DNA-sekvensering och IT-system.

Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de uppfyller kraven på hantering och behandling av din personliga information.

Vissa företag och myndigheter anses vara självständigt personuppgiftsansvariga och då gäller deras egna integritetsvillkor. Exempel på dessa är statliga myndigheter (som vi delar information med om vi är skyldiga enligt lag eller misstanke om brott), logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

COOKIES

Våra cookies använder inte personligt identifierbar information. För villkor gällande dem läs våra cookies-villkor.

INFORMATIONSSKYDD

All information och kommunikation sker på krypterade plattformar och endast personer med specifika behov får tillgång den personliga informationen de behöver för att genomföra sina uppdrag.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSVILLKOREN

Symbio Me AB äger rätt att vid ändra och komplettera integritetsvillkoren vid behov.

KONTAKT

Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sweden.