Tarmflorakollen

Här kan du genom att svara på ett ett antal frågor (Frågeformuläret och resultatet kostar ingenting utan är helt gratis.) få en indikation på om du har IBS eller inte. Frågorna och graderingssystemet är detsamma som läkare runt om i världen använder sig av för att ställa diagnosen Irritabelt tarmsyndrom, eller Irritable Bowel Syndrome som det benämns på Engelska.

Formuläret är utformat för att fungera lika bra på mobiltelefoner som på datorn.

TILL FRÅGORNA