Användarvillkor

Symbio Me AB

Definitioner

"Appar" betyder våra mobilappar för Android och iOS.

"Symbiome", "Symbio Me", "Symbio Me AB", "vi", "oss" eller "vårt" betyder Symbio Me AB, ett bolag registrerat i Sverige, med organisationsnummer 559199-2663. Vår företagsadress är Södergatan 19, 211 34 Malmö.

"Dataskyddslagstiftning": Dataskyddsförordning 2018, Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och lagen om Personuppgifter och elektroniska dokument (PIPEDA) eller dess efterträdare eller motsvarande samt alla tillämpliga lagar och andra författningar relaterade till behandling av Personuppgifter och integritet.

"Genetisk information" betyder information om strukturen av proteiner kodade som en basföljd av nukleotider enligt den genetiska koden.

"Immateriella rättigheter" avser patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, handelsnamn och domännamn, rättigheter vid renommésnyltning, mönsterskydd, datorprogram, databasrättigheter, rättigheter vad gäller konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter) och andra immateriella rättigheter, både registrerade eller oregistrerade inklusive alla ansökningar (eller rättigheter att ansöka) för och förnyelser eller förlängningar av sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd som nu eller i framtiden kan förekomma i någon del av världen.

"Personuppgifter" är information som kan användas för att identifiera dig, ensam eller i kombination med annan information, enligt definitionen i Dataskyddslagstiftningen. Du kan ta reda på hur Symbio Me samlar och behandlar dina Personuppgifter i våra Integritetsvillkor.

"Integritetsvillkor" innebär de villkor som finns tillgänglig på https://symbiome.io/pages/integritetsvillkor. Villkoren uppdateras regelbundet.

"FoU" avser forskning och utveckling som utförs av Symbio Me eller 3:e part innefattande anonymiserad genetisk information av en användare. FoU innebär bland annat att vi kan förbättra vårt utbud och/eller erbjuda nya produkter eller tjänster till dig; genomföra analys av data för kommersialisering (med eller utan en 3:e part) och genomföra kvalitetskontroll-aktiviteter.

"Service", "Produkter" eller "Tjänster" betyder Symbio Me:s Analystjänster, insamling och analys av dina prover, tillhandahållande av testkit, metadatainsamling som till exempel våra frågeformulär och Apple Health-integration, våra produkter och tjänster, tillhandahållande av webbplatsen och appar som då och då används utav användaren, oavsett om användningen är i samband med ett konto eller ej.

"Analystjänster" innebär Symbio Me:s samtliga tester och tjänster inklusive men inte uteslutande analys av human-DNA, DNA funnet i saliv, avföring, hud, vagina, näsa, mun samt svalg och där resultaten av testningen presenteras i en rapport som kommer att finnas tillgänglig via ett personligt konto på webbplatsen och våra Appar. När vi nämner Produkter, Service eller Tjänster, inkluderar detta Analystjänster.

"Självrapporterad information" innebär alla uppgifter som delas med oss utav användaren. Det kan innebära Personuppgifter och annan information relaterad till din hälsa, livsstil, personliga egenskaper, etnicitet, familjehistoria och annan information som du anger när du använder vår webbplats eller våra appar. Självrapporterad information används i Symbio Me:s FoU där samtycke har erhållits.

"Webbplats" betyder www.symbiome.io, symbiome.io, www.symbiome.se, symbiome.se och alla andra webbplatser som är en del av våra Tjänster och tydligt associerade med oss.

"Användare", "du" eller "din" betyder dig och personen som fått tillstånd att använda våra Tjänster genom att godkänna dessa villkor.

"Användarinnehåll" information som tillhandahålls av våra Användare.

1. Dessa villkor

1.1 Vad är det för för villkor?

Det här är villkoren för de Produkter och Tjänster vi erbjuder dig, inklusive Analystjänster och provtagningskit. Provtagningskit kan även erbjudas via återförsäljare.

1.2 Därför borde du läsa dem.

Läs dessa villkor noggrant innan du skickar din beställning till oss och/eller registrerar ett användarkonto på någon av våra webbplatser eller via våra Appar. Dessa villkor innehåller bland annat information om vilka vi är, hur vi tillhandahåller våra Tjänster till dig, hur vi får ändra eller avsluta avtalet och hur vi får handla vid eventuella problem. Om du skulle upptäcka något som du tror är ett fel i villkoren så kontakt oss direkt. Du kan och får inte använda våra Tjänster utan att acceptera dessa villkor.

2. Om och hur du kontaktar oss

2.1 Vilka vi är

Vi är Symbio Me, ett registrerat aktiebolag i Sverige med organisationsnummer 559199-2663.

2.2 Hur du kan kontakta oss?

Kontakta oss via våra kanaler på sociala medier, e-post på hej@symbiome.io eller via vanlig post till Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sverige.

2.3 Hur vi kan kontakta dig

Om vi måste kontakta dig så gör vi det via e-post till den e-postadress du angav när du registrerade ditt användarkonto (eller om du inte har registrerat ett användarkonto, e-postadressen i din beställning).

3. Godkännande av villkoren

3.1 Du godkänner att använda Symbio Me:s Tjänster (med undantag för Tjänster som tillhandahålls av Symbio Me enligt ett separat avtal) i enlighet med dessa villkor.

3.2 Dessa villkor gäller för Användare bosatta i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Symbio Me kan komma att erbjuda andra Produkter och Tjänster som regleras via separata villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa tillgången till Tjänsterna för alla Användare på grund av ändringar i tillämplig lag eller föreskrift.

3.3 Med undantag av vad som anges här gäller dessa villkor för användningen av Symbio Me:s samtliga Tjänster, inklusive men inte begränsade till att:

 1. Skapa och använda ett gratis Symbio Me-konto utan att registrera ett prov från något av våra provtagningskit
 2. Skicka ett prov taget med något av våra provtagningskit
 3. Ladda upp en digital version av genetisk information och interagera med den på webbplatsen eller via någon av våra Appar

3.4 Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa villkor. Du får inte använda Tjänsterna om du inte accepterar dessa villkor.

3.5 Villkoren kan godkännas genom att: (a) acceptera eller godkänna villkoren där detta alternativ görs tillgängligt och/eller (b) bekräfta något samtyckesdokument och/eller kontinuerligt använda Tjänsterna. I det här fallet godkänner du att Symbio Me tolkar din fortsatta användning av Tjänsterna som underförstått godkännande av villkoren från och med den tidpunkten.

3.6 Din användning av Tjänsterna omfattas också av alla villkor, policyer eller regler som vi länkar till. Detta inkluderar integritetsvillkor och samtyckesdokument. Alla sådana tillämpliga villkor, policyer och regler anses vara en del av dessa villkor.

3.7 En del av Tjänsterna (både befintliga och nya) kan innebära att ytterligare villkor måste accepteras. Vi kommer att göra dig uppmärksam på när detta behövs. Villkoren för sådana Tjänster kommer uppdateras regelbundet i likhet med alla våra övriga villkor. Vi meddelar dig alla förändringar som sker.

4. Behörighet

4.1 Du får inte använda Tjänsterna och acceptera villkoren för egen räkning eller för någon du agerar myndighetsperson åt om:

 1. Du inte kan, enligt lagen, ingå ett juridiskt bindande avtal med Symbio Me
 2. Du inte har uppnått myndig ålder (i Sverige 18 år) i din nuvarande jurisdiktion
 3. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna i din nuvarande jurisdiktion

4.2 Om du skaffar något av våra testkit via en återförsäljare och inser att du inte får använda våra Tjänster enligt detta villkor, var vänlig och kontakta återförsäljaren direkt för hjälp och eventuell retur.

4.3 Du får inte använda Tjänsterna i kommersiellt syfte, eller för något annat syfte än personligt bruk, såvida du inte har ett skriftligt avtal med Symbio Me som uttryckligen medger detta.

5. Våra Tjänster

5.1 Tjänsterna omfattar tillgång till vår hemsida och våra appar innehållande personligt anpassad information baserat på insamling, extraktion och analys av genetisk information från en eller flera av följande områden: Saliv, hud, mun, näsa, vagina och avföring eller elektronisk överföring av genetisk information från andra källor som har skickats in till oss av dig. Om inte annat anges, omfattas varje ny funktion som läggs till den nuvarande Tjänsten av villkoren. Du godkänner att Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier, varken uttryckta i skrift eller underförstådda på annat sätt.

5.2 Du accepterar att även om vi gör vårt bästa för att Tjänsterna ska reflektera den senaste forskningen och tekniska utvecklingen eller genom att lagar och regler förändras kan vi på eget bevåg när som helst ändra vilken typ av Tjänst och information vi tillhandahåller er.

5.3 Du kan sluta använda våra Tjänster när som helst, men om du ingått en prenumeration eller vill stänga ditt konto måste du informera oss.

5.4 Symbio Me påtar sig inget ansvar för användningen av Tjänster utanför dessa villkor eller andra tillämpliga villkor.

5.5 Tjänstens språk. Våra tjänster tillhandahålls främst på Svenska och delvis på Engelska.

6. Hur vi kan använda dina Personuppgifter

6.1 Vi använder de Personuppgifter du lämnar till oss endast i enlighet med våra Integritetsvillkor, som kan läsas här: https://symbiome.io/pages/integritetsvillkor. Integritetsvillkoren utgör en del av dessa villkor och det är viktigt att du läser igenom dem och förstår innehållet. Om du har några frågor om Integritetsvillkoren eller om det är något i dem du inte förstår så kontakta oss via e-postadressen hej@symbiome.io. Du bekräftar och godkänner att dina Personuppgifter och biomaterial även kommer att behandlas utanför i EU. Symbio Me:s Integritetsvillkor överensstämmer med GDPR och PIPEDA.

6.2 Våra integritetsvillkor kan innehålla ytterligare information kring:

 1. De typer av Personuppgifter vi samlar in från dig (Inga, förutom e-postadress)
 2. Vad vi gör med dina Personuppgifter och prover
 3. Var och hur länge vi lagrar dina Personuppgifter och prover; Vi kommer att lagra dina prover i ett år. Denna period kan komma att förlängas om så anses lägligt och i enlighet med lagen. Du har rätt att när som helst få tillbaka dina sparade prover eller radera ditt konto (enligt punkt 15 och 16)
 4. Hur vi skyddar din personliga information (vad gäller säkerhet och sekretess) och våra villkor för dataskydd, säkerhet, tillgång, geografiska platser och biologiska prover
 5. Hur du får tillgång till all den data vi sparat om dig och dina lagrade prover (enl. lagen)
 6. Hur du gör om du inte längre vill att vi ska spara dina Personuppgifter och prover (Se även punkt 15 och 16)

7. Ackreditering

7.1 Testkitet är tillverkat av Mawi DNA Technologies LLC i USA. Sekvensering av DNA sker i EU, USA och Hong Kong. Våra Tjänster tillhandahålls från EU.

7.2 De laboratorier där ditt prov kommer att behandlas är ackrediterade enligt ISO 15189.

8. Viktiga aspekter angående våra Tjänster

8.1 Det är viktigt att inte anta att provresultaten vi tillhandahåller kommer att vara positiva, eller att framsteg inom relevant forskning kan ge ett positivt resultat. Om det sker framsteg inom forskning relaterad till de prover du skickat in kan du behöva ytterligare tjänster från Symbio Me, din läkare eller en alternativ vårdgivare.

8.2 Det kan hända att laboratoriet inte kan behandla ditt prov eller där analysen blir felaktig. Det kan vara omöjlig att genomföra en analys på grund av för liten mängd provmaterial eller att resultatet inte uppfyller de krav vi har på tillförlitlighet. Om något av ovanstående sker kommer Symbio Me att försöka analysera ditt prov ytterligare en gång. Om problemen kvarstår även efter ett andra försök så skickar vi ut ett nytt provtagningskit till dig utan extra kostnad. Misslyckas vi med det andra provet enligt ovan så kommer vi att erbjuda full återbetalning av ditt köp. Misslyckas vi även efter ett andra försök kommer en fullständig återbetalning av det totala beloppet som betalats till Symbio Me att erbjudas på begäran av dig (eller den person som är mottagare av testkitet).

8.3 Om vi vid ett tidigare tillfälle återbetalat ett inköp, får du efter det inte skicka in ett nytt prov igen. Om användaren bryter mot dessa villkor kommer ingen återbetalning att ske om vi misslyckas med dennes prover.

8.4 På grund av den sekvenseringsteknik som finns tillgänglig idag är det inte möjligt att tolka den genetiska informationen i ditt prov helt utan fel, även om dessa bara kommer att utgöra en liten procentandel av resultaten. Eftersom att dessa fel inte kan förutsägas i förväg kan Symbio Me inte erbjuda återbetalning eller annan ersättning i relation till dem.

8.5 Ovanstående punkter beskriver villkoren för Symbio Me:s ansvar vid situationer då vi inte lyckas få fram ett tillförlitligt resultat av de prover du har skickat in till oss.

8.6 Resultaten du får av oss bör inte ligga till grund för en förändrad livsstil eller andra vanor som avser din hälsa. Du bör konsultera en läkare eller annan vårdgivare för hur du kan förändra din livsstil eller dina hälsovanor baserat på resultatet av våra Tjänster. Observera att kända gener och bakterier bara utgör en liten del av risken vid utveckling av vanliga sjukdomar. Sådana sjukdomar är även förknippade med andra riskindikatorer som livsstilsval och miljöfaktorer. Det är också möjligt att framtida forskning kan visa påverkan av nuvarande okända gener och mikroorganismer över vanliga sjukdomar som analyseras av Symbio Me-produkter.

8.7 Även om resultaten från oss inte visare på en förhöjd association med bakteriefloran eller genprofilen för en åkomma eller sjukdom innebär det inte att du är skyddad från eller inte redan har den. Sam tidigt betyder inte en förhöjd association att du nödvändigtvis kommer att få den eller inte redan har den. Om du har frågor om din hälsa i relation till, eller svårighet att tyda, resultatet av ett test från oss, kontakta då din läkare eller annan vårdgivare för hjälp.

8.8 Forskning om bakterier och genernas hälso- och sjukdomsrisk är pågående. Vi analyserar hundratusentals datapunkter av den information vi får från dina prover. Endast en liten del av dessa är kända för att påverka hälsan. Forskningen inom området går fort framåt och vårt mål är att bidra och hjälpa till så mycket som möjligt.

8.9 Endast en liten del av alla etniska grupperingar runt om i världen har studerats tillräckligt ur ett genetiskt perspektiv. Av denna anledning kan Symbio Me endast ge information om genetisk etnicitet som härrör från publicerade studier i ämnet. Det kan därför visa sig att vissa tolkningar vi gör inte gäller för en användare vars genetiska gruppering inte har studerats tillräckligt än. Detsamma gäller mikrobiomet hos olika folkgrupperingar.

8.10 Nya framsteg inom den vetenskapliga forskningen kan komma att påverka tolkningen av datan från ditt prov. Det är även möjligt att ny forskning motbevisar tidigare forskning som vi har använt oss av för att förse dig med ett resultat.

8.11 Din genetiska information är känsliga uppgifter. Om du väljer att dela den med andra kan det innebära negativa konsekvenser för dig. Tänk dig för innan du delar med dig av din genetiska information. Även om företag och försäkringsbolag inte ber om din genetiska information idag så är det inte omöjligt att detta kan komma att ske i framtiden.

8.12 Konsultera en lokal jurist specialiserad på denna typ av frågor innan du delar din genetiska information med någon.

8.13 Tänk på att genetisk information som du delar med dig av till en läkare kan komma att inkluderas i din journal, vilket i framtiden kan göra den tillgänglig för andra vårdgivare, företag eller försäkringsbolag.

8.14 Om du väljer att dela med dig av din genetiska information sker detta helt på eget ansvar och kännedom om risken det kan innebära. Värdet av din genetiska information kommer sannolikt att öka i takt med att forskningen och tekniken inom området går framåt.

8.15 Resultaten av dina prover du som skickar till oss kan komma att påverka dina släktingar. Dessa släktingar kanske inte vill veta om den informationen. Om du delar ditt resultat med dem kan det komma att påverka er relation. Din genetiska information kan också påvisa om du är biologiskt relaterad till någon. Denna information är speciellt känslig och kanske inte önskvärd hos berörda parter. Om du är orolig hur du ska hantera denna typ av information kan du kontakta din läkare eller någon annan lämplig vårdgivare för konsultation.

8.16 Om någon extern part skulle kräva, och har laglig rätt att göra så, att du delar din genetisk information med dem och om du då vägrar detta kan du hållas ansvarig för att bryta mot detta villkor.

8.17 Tjänsterna som tillhandahålls av Symbio Me är endast avsedda för informations-, forsknings- och utbildningsändamål. Resultaten av något test från Symbio Me utgör inte en diagnos eller medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare eller annan relevant rådgivare med eventuella frågor om ditt mikrobiom, din genetiska information och diagnos, botemedel, behandling, begränsning eller förebyggande av hälsoförhållanden som kan vara relaterade till resultaten av våra tester.

8.18 Symbio Me är inte ansvarig för något som rekommenderas dig baserat på resultaten från våra tester varken av oss eller någon annan eller som du själv väljer att utföra. Du är personligt ansvarig för situationer som härrör från konsultation eller användning av droger, kosthållning, medicintekniska produkter, procedurer, medicinska råd och annan information efter mottagandet av ditt resultat från våra tester via någon av våra informationskanaler.

8.19 Om du genom att använda något av Symbio Me:s Tjänster, inklusive mikrobiom- och genetiska tester, egenrapporterad information och refererade vetenskaplig litteratur, får information om orsaker till hälsoproblem är detta endast för informationsändamål. Kontakta en läkare eller annan lämplig rådgivare angående dina problem.

9. Samtycke

9.1 I och med att du får tillgång till Tjänsterna eller skickar in ditt prov till oss, ger du oss ditt godkännande att utföra våra Analystjänster åt dig.

9.2 Genom att ge oss samtycke till att utföra Analystjänsterna visar du förståelse för:

 1. Vad Analystjänsterna innebär;
  Analystjänsterna kräver ett biologiskt prov från dig (t.ex. saliv, hud eller avföring), som placeras i ett provrör innehållande en flytande stabilisatorvätska. Provet skickas till oss för analys och vi returnerar en rapport till dig som innehåller information typ, sjukdomsassociationer, bärarestatus för ärftliga gener, gener som har att göra med näringsupptag och fysisk prestation, förfädersinformation, mikrobiomdiversitet, rå-data rörande dina gener och ditt mikrobiom och livsstilsrekommendationer (vilket endast bör följas efter samråd med en läkare eller annan kunnig rådgivare).
 2. Analystjänsternas omfattning, noggrannhet och begränsningar;
  För information kring vad testet visar vänligen läs igenom https://symbiome.io/ . Som framgår ovan tillhandahåller vi resultaten utan någon som helst garanti och endast avsedd för informationsändamål.
 3. Hur presentationen av dina resultat ser ut;
  Resultaten kommer att presenteras i en rapport som kommer att vara tillgänglig via ditt personliga konto hos oss och som endast du kan komma åt med användar-id och lösenord
 4. Att testresultaten inte ska ersätta eller prioriteras högre än någon information eller interaktion med en läkare eller annan vårdgivare
 5. Att du inte ska göra några livsstilsförändringar eller ändra din pågående medicinering på grund av dina resultat utan att först rådfråga en läkare eller annan kunnig rådgivare
 6. De konsekvenser som dina resultat innebär för dig och (om tillämpligt) dina genetiska släktingar
 7. De konsekvenser det kan innebära för dig när du eller (om tillämpliga) dina genetiska släktingar ska köpa halso-, livs- eller reseförsäkringar
 8. Ytterligare undersökningar som du eller (om tillämpligt) dina genetiska släktingar vill göra
 9. Hur du återkallar ditt samtycke
 10. Vad som kommer att hända med dina Personuppgifter och prover om ägandet av Symbio Me eller Symbio Me:s verksamhet överförs till 3:e part. Om ägandet av Symbio Me:s verksamhet överförs till en 3:e part kommer dina Personuppgifter och prover sannolikt att vara bland de överförda tillgångarna till den 3:e parten. Om ägandet av Symbio Me överförs till en 3:e part, kan den nya ägaren kräva att sådana Personuppgifter och prover flyttas till en annan plats. Vi kommer att meddela dig i förväg om eventuell avsedd ägarförändring och du har då rätt att återkalla ditt godkännande till överföringen och/eller fortsatt lagring av dina personuppgifter och prover
 11. Att du kommer att bli tillfrågad ytterligare en gång om godkännande för att dina anonymiserade resultat/data ska kunna användas till forskning

9.3 Genom att ge oss samtycke till att utföra Analystjänsterna bekräftar du att:

 1. Du uppnått myndig ålder, i det landet där du är folkbokförd
 2. De prover du tillhandahåller oss är dina egna (med undantag för på ditt konto registrerade barn/respektive/patienter) och att de inte har erhållits från någon annan person, oavsett om det skett med den andra personens samtycke eller ej, eller att de har blandats med andra prover, substanser eller material
 3. Du godkänner att dina Personuppgifter och prover samlas in, lagras och behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna.
 4. Om proverna skadas eller behandlas felaktigt, så att det finns risk för kontamination, under vårt ansvar, samtycker du till att vi analyserar dem ytterligare gånger
 5. Du har läst och förstått informationen i dessa villkor och våra integritetsvillkor https://symbiome.io/pages/integritetsvillkor (se även punkt 6)

9.4 Även om du ger oss ditt samtycke till att utföra testet ger du oss inte samtidigt ditt samtycke till att använda dina Personuppgifter och prover för andra ändamål än att leverera Analystjänsterna till dig, förbättra våra tjänster och till forskning och utveckling. Du ger oss inte heller ditt samtycke till att skicka vidare dina Personuppgifter och prover till 3:e part såvida lagen inte uttryckligen tillåter det. För att vi ska få använda din anonymiserade data och prover behöver du ge oss ett "informerat" samtycke. Det betyder att vi kommer att presentera tydlig information vad samtycket innebär innan du godkänner det.

9.5 Tillhandahållandet av ett prov, bearbetningen och åtkomst till din genetiska information, tillhandahållandet av självrapporterad information, ger dig inte några rättigheter att använda denna information till forskning eller kommersiella produkter som Symbio Me eller någon av våra partners aktivt är engagerade i eller kan komma att utveckla i framtiden. Du har inte rätt att få ersättning för användningen av den information du lämnat om den användas för forskning eller utveckling av kommersiella produkter.

9.6 Du verifierar att du frivilligt har lämnat dessa godkännanden och accepterat dessa villkor enligt gällande lag i ditt hemland. Symbio Me har rätt att upphäva eller säga upp ditt personliga konto och förvägra nuvarande och framtida tjänster till dig om du bryter mot dessa användarvillkor. Om så sker blir du ersättningsskyldig gentemot Symbio Me eller våra partners för alla skyldigheter, kostnader och skada du orsakat genom att bryta mot dessa villkor.

9.7 Kryssa inte för rutan, där du ger oss ditt samtycke, om det är något i detta användarvillkor som du tycker är otydligt eller som du inte förstår. Om du kontaktar oss hjälper vi dig gärna.

9.8 Om du bestämmer dig för att du inte vill fortsätta använda våra Tjänster kan du säga upp avtalet när som helst. (Se punkt 15, 16 och 17 för mer information om hur du avslutar avtalet och din rätt till återbetalning).

10. Användarregistrering genom att skapa ett konto hos oss

10.1 Vad händer när du registrerar dig som användare genom att skapa ett konto via vår hemsida eller våra appar.

Om du registrerar dig accepterar du våra användarvillkor.

10.2 Registrering av ett konto.

För att registrera ett användarkonto måste du uppnått myndig ålder enligt lagarna i det land där du är folkbokförd och fylla i ett registreringsformulär via vår hemsida eller någon av våra appar.

10.3 Håll dina kontouppgifter säkra.

Du är ansvarig för att informationen du ger till oss är korrekt och för att hålla ditt lösenord och kontoinformation säkert. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som drabbar dig eller någon annan person till följd av att du inte har hållit ditt lösenord och kontoinformation säkert. Kontakta oss omedelbart om du blir medveten om eller misstänker obehörig användning av ditt konto eller lösenord. Du måste se till att dina kontaktuppgifter alltid är aktuella, så att vi kan kontakta dig om det behövs.

10.4 Om du har köpt vårt testkit hos en återförsäljare och vi sedan inte kan godkänna att du registrerar dig som användare hos oss.

Kontakta oss via e-post så återbetalar vi dig kostnaden för provet vid uppvisande av produkt samt kvitto. För mer information om återbetalningar, se punkt 15.

11. Om köpet av vår Tjänst

11.1 Vi säljer endast till vissa länder.

Vår webbplats och våra appar är enbart till för informationsspridning, marknadsföring och försäljning av våra tjänster inom EU.

11.2 Så här köper du våra Tjänster.

Du kan köpa våra testkit antingen via vår webbplats, någon av våra appar eller via våra återförsäljare. Oavsett var du har köpt vårt testkit måste du registrera ett konto hos oss via vår webbplats eller någon av våra appar för att kunna använda dig utav våra Tjänster.

11.3 Hur vi godkänner din beställning.

Alla inköp, förutom de gjorda via en återförsäljare, måste godkännas av oss. Du måste även godkänna dessa användarvillkor. Vi godkänner din beställning genom att skicka ett bekräftelsemail till den e-postadress du angett. Vi ingår då ett leveransavtal. Leveransavtalet avslutas när vi levererar din beställning till den adress du angav vid beställningen.

11.4 Om vi inte kan godkänna din beställning.

Om vi inte godkänner din beställning meddelar vi dig detta via e-post och kommer inte att ta betalt för någon Tjänst.

11.5 Ditt beställningsnummer.

När du beställer ett testkit från oss får du ett beställningsnummer. Det underlättar om du alltid anger detta nummer när du kontaktar oss angående din beställning.

11.6 Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att den information du ger oss vid en beställning är säker men om någon obehörig person ändå skulle få tillgång till din data kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador du lider av detta.

12. Pris och betalning

12.1 Denna punkt gäller endast om du tänkt köpa eller har köpt ett testkit direkt från Symbio Me t.ex. från vår webbsida eller via någon av våra appar.

12.2 Var hittar man priset för Analystjänsterna.

Priset på Analystjänsterna (ink. moms) är det pris som anges när du genomför din beställning. Vi försöker att hålla alla priser uppdaterade och korrekta. Punkt 12.4 beskriver vad som händer om vi upptäcker att priset på någon Tjänst som du har beställt är felaktigt. Alla belopp som betalas enligt dessa villkor skall betalas i sin helhet utan avräkning, motkrav, avdrag eller återbetalning (med undantag för eventuella justeringar för skatt enligt lag).

12.3 Förändring av moms under tiden för leverans regleras i efterhand.

Om mervärdesskattesatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum vi tillhandahåller Analystjänsterna, kommer vi att justera momsen som du betalar, förutsatt att du inte redan har betalat för Analystjänsterna i sin helhet redan innan ändringen av mervärdesskattesatsen börjat gälla.

12.4 Vad händer om det utskrivna priset är felaktigt.

Det kan alltid förekomma Tjänster som är prissatta fel trots vår ansträngning till motsatsen. Om det visar sig att priset du betalat är för högt kommer vi att återbetala dig skillnaden till det korrekta lägre priset. Om det däremot visar sig att priset du betalat är för lågt så kommer vi att kontakta dig för att höra om du vill betala mellanskillnaden till det högre priset eller avbryta din beställning. Om vi godkänner och behandlar din beställning trots att Tjänsten är uppenbart och otvivelaktigt felprissatt, har vi rätt att bryta avtalet, återbetala eventuella summor som du har betalat och kräva att du återlämnar eventuella produkter eller Tjänster som tillhandahållits dig.

13. Leverans av din beställning

13.1 Punkterna 13.3, 13.4 och 13.5 gäller endast om Symbio Me är direkt ansvarig för leveransen av din beställning. Om det är någon av våra återförsäljare som är ansvarig gäller deras villkor.

13.2 Leveranskostnader.

Leveranskostnaden inkluderas ibland i priset och ibland tillkommer det. Om du bestämmer dig för att returnera ditt kit (se punkt 15) har du rätt till återbetalning av kitets pris. Om leveranskostnaden är inkluderad i priset vid köp så återbetalas kitets pris, med avdrag för avgifter som uppkommer genom leverans och retur av produkten.

13.3 Om du inte är hemma vid leverans.

Testkitet skickas som ett brev. Om det av någon anledning inte skulle få plats i brevlådan får du en avi om att hämta brevet hos närmsta ombud.

13.4 Om du missköter mottagandet av leveransen.

Om det uppstår extra kostnader för oss på grund av att du inte hämtar ut din beställning trots uppmaning kontaktar vi dig via e-post och kan komma att debitera dig den extra kostnaden. Om vi trots rimliga ansträngningar inte lyckats ordna en leverans till dig har vi rätt att säga upp leveransavtalet (se punkt 19.2).

13.5 När ansvaret för testkitet övergår till dig.

Testkitet lyder under ditt ansvar från att det levererats till din adress till dess att vi återfår det från dig. Det är också då som leveransavtalet mellan oss avslutas.

14. Tillhandahållandet av Tjänsterna

14.1 Vad händer när du registrerar en produkt med hjälp av streck-/QR-koden.

Vid den tidpunkt som du registrerar koden hos oss ingår vi ett leveransavtal för att kunna leverera Analystjänsterna till dig. För mer information om hur du gör för att avsluta avtalet, se punkt 15.

14.2 När du har beställt ett testkit via en av våra återförsäljare.

Ett köp eller beställning av vårt testkit från någon av våra återförsäljare, innebär inte ett godkännande av oss för dig att använda våra Analystjänster. Detta eftersom det ännu inte finns något serviceavtal mellan dig och Symbio Me. Ett serviceavtal mellan dig och Symbio Me ingås först efter att du registrerat din unika kod som du hittar i testkitet på vår webbplats eller via någon av våra appar och fått ett godkännande via e-post.

14.3 När Analystjänsterna levereras.

Information om när Analystjänsterna blir tillgängliga för dig ser du efter att du registrerat din kod.

14.4 När serviceavtalet är uppfyllt och avslutas.

Serviceavtalet avslutas när vi har laddat upp resultaten från Analystjänsterna till ditt konto.

14.5 Om du prenumererar på våra Tjänster.

Vi skickar dig ett nytt testkit regelbundet till den adressen du har registrerat hos oss. Var noga med att hålla den uppdaterad. Som standard skickas ett testkit ut var 3:e månad. Samtidigt debiterar vi dig enligt den metod du angav vid beställning. Om du inte vill att prenumerationen ska fortsätta måste du avsluta den. Du kan du göra när som helst genom att kontakt oss via e-post på hej@symbiome.io. Efter mottagandet av din förfrågan kommer abonnemanget att avbrytas inom 10 arbetsdagar.

14.6 Vi är inte ansvariga för förseningar utanför vår kontroll.

Om leveransen av Analystjänsterna försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt med information och vidta åtgärder för att minimera effekterna av den. Under förutsättning att vi informerar dig om förseningen kan vi inte hållas ansvariga för den. Om längre förseningar uppstår (Längre än 8 veckor efter utlovad leverans) har du rätt att häva avtalet och återfå erlagd ersättning för de Analystjänster du betalat men inte ännu mottagit.

14.7 Anledningar som kan innebära att vi avbryter vår leverans av Tjänster till dig.

Vi kan behöva avbryta leverans av eller tillgång till Tjänsterna för att:

 1. Hantera tekniska problem eller göra mindre tekniska förändringar av Tjänsterna
 2. Uppdatera Tjänsterna för att återspegla ändringar i relevanta lagar och regler
 3. Göra ändringar i Tjänsterna som vi informerar dig om i förväg (se punkt 18)

14.8 Dina rättigheter om vi avbryter leveransen av Tjänsterna.

Vi kommer att kontakta dig innan leverans av Tjänsterna avbryts, såvida inte problemet är brådskande eller en nödsituation. Du kan kontakta oss för att avsluta serviceavtalet om vi avbryter eller informerar om att vi kommer att avbryta leverans av Analystjänsterna under en period av mer än sex veckor och vi kommer att återbetala eventuella belopp du har betalat i förväg för dessa tjänster.

14.9 Vi kan också avbryta leverans av Tjänsterna om du inte betalar.

Om du inte har betalat för ditt köp av Tjänsterna på utsatt datum (se punkt 12.5) och inte heller inom 14 dagar efter att vi skickat ut en påminnelse, har vi rätt att tillfälligt avbryta leveransen av Tjänsterna tills dess att du har betalat oss de utestående beloppet. Vi kommer att informera dig då vi avbryter leveransen av Tjänsterna.

15. När du kan avsluta service- eller leveransavtalet.

15.1 Du kan alltid avsluta ditt service- eller leveransavtal med oss.

Vad som gäller när du avslutar avtalet beror på om det är något fel med Tjänsterna, hur väl leveransen fungerar och tidpunkten då du avslutar det:

 1. Om det du har köpt är trasigt eller felaktigt beskrivet har du alltid en laglig rätt att säga upp avtalet (eller om du vill få ett nytt testkit, att vi ska göra om testningen eller om du vill få tillbaka alla eller delar av den summa du erlagt), se punkt 16
 2. Om du vill avsluta avtalet på grund av något som vi har gjort eller har sagt att vi kommer att göra, se punkt 15.2
 3. I alla andra fall (om vi inte har gjort något fel och det finns ingen någon laglig rätt att ändra sig), se punkt 15.4

15.2 Om du avslutar service- eller leveransavtalet på grund av något som vi gjort eller sagt att vi kommer att göra.

Om du avslutar avtalet på grund av någon av anledningarna nedan (1 till 5) kommer vi att bryta avtalet omedelbart och återbetala dig helt för alla Tjänster som vi inte ännu har levererat (men som du har betalat för) och du kan också ha rätt till extra ersättning. Anledningarna är:

 1. Vi har berättat om en kommande ändring av Tjänsterna eller dessa villkor som du inte godkänner (se punkt 18.2)
 2. Om vi är direkt ansvariga för leveransen av testkitet och fel pris har angivits eller om beskrivningen av produkten som du har beställt är fel och inte vill fortsätta med leveransen
 3. Det finns en risk för att leverans av Tjänsterna kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll
 4. Vi har avbrutit leveransen av Tjänsterna av tekniska skäl eller informerat om att vi kommer att avbryta dem av tekniska skäl, under en period som överstiger sex veckor
 5. Du har en rätt enligt lag att säga upp avtalet på grund av något som vi har gjort fel

15.3 När du inte längre har rätt att ångra ditt köp.

Du har inte rätt att ångra dig när:

 1. Analystjänsterna är genomförda, även om ångerveckorna enligt distansköpslagen fortfarande gäller
 2. Du har brutit förpackningen till testkitet. De blir då obrukbara ur ett hälsoperspektiv

15.4 Om du vill avsluta serviceavtalet utan att vi har gjort något fel och du inte har något laglig rätt att göra så.

Även om vi inte har gjort något fel och du inte har laglig rätt att ångra dig (se punkt 15.1) kan du fortfarande avsluta serviceavtalet i förväg, men det kan innebära att du blir skyldig att kompensera oss. Oftast kan vi lösa det utan att du behöver bli ersättningsskyldig. Kontakta oss för att avsluta serviceavtalet eller om du har frågor. Avtalet kommer då att avslutas omedelbart och vi kommer att återbetala kostnaden du har erlagt för de Tjänster vi ännu ej levererat. Vi har även rätt att dra av extra kostnader som tillkommer oss för att vi avslutar avtalet i förtid på din begäran.

16. Hur du avslutar serviceavtalet med oss.

16.1 Berätta för oss att du vill säga upp avtalet.

För att avsluta serviceavtalet med oss, vänligen kontakta oss på följande sätt:

 1. E-post. Maila oss på hej@symbiome.io. Vänligen ange ditt användarnamn, uppgifter om beställningen och den e-postadress som är registrerad på kontot.
 2. Telefon. Tyvärr kan vi inte ta emot kundärenden via telefon. I de fall vi behöver tala med dig så ringer vi upp dig
 3. Med post. Skriv till oss på Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sverige. Glöm inte att uppge den e-postadress som är registrerad på ditt konto och ditt användarnamn. Det är så vi kan identifiera vilket konto som tillhör dig

16.2 För mer information kring retur och återbetalning, se punkt 17.

16.3 Rätt till radering.

Om du vill att vi ska ta bort all information vi har om dig så ska du kontakta oss via e-post på hej@symbiome.io. Vi påbörjar då processen med att radera all din personliga information från våra register. När allt är borta, kontaktar vi dig via e-post och bekräftar att du är borttagen.

17. Vår returpolicy

17.1 Hur lång tid har jag på mig att häva köpet?

Du har rätt att häva ditt köp upp till 14 dagar efter att du mottagit testkitet. Du kan också häva köpet av Tjänster eller andra produkter upp till 14 dagar efter att du mottagit dem med ev. avdrag för det vi redan har levererat och som vi ej kan ta tillbaka.

17.2 När har jag inte rätt till någon återbetalning?

I vissa fall kan vi inte erbjuda dig någon återbetalning. Inkluderat men inte begränsat till att:

 1. Mer än 14 dagar har gått sedan testkitet levererades till dig. Om du har köpt testkitet från en av våra återförsäljare är det deras villkor som gäller
 2. Vi redan har börjat analysera proverna från ditt testkit
 3. Du har brutit en förpackning som innebär att vi inte kan återta testkitet av hälsoskäl

17.3 Returnering av produkter efter avbrutet avtal när vi har levererat testkitet.

När det är vi som har levererat testkitet och du avbryter avtalet av någon anledning behöver du returnera testkitet till oss i obruten förpackning. Skicka testkitet till Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sverige. Maila oss på hej@symbiome.io, för att få en returfraktsedel. Om du utnyttjar dina rättigheter inom Distansköpslagen måste du skicka tillbaka testkitet inom 14 dagar från det att du tog emot produkten.

17.4 Du måste betala returkostnaderna.

Under förutsättning att inget av undantagen enligt punkt 17.5 gäller, måste du stå för returkostnaden.

17.5 När vi står för returkostnaderna.

Vi betalar returkostnaderna:

 1. Om det är något fel på testkitet eller att det är felaktigt beskrivet
 2. Om du avslutar avtalet eftersom vi har informerat om en kommande ändring av Analystjänsterna eller av villkoren i avtalet, om priset är felaktigt eller om det har blivit en signifikant försening på grund av något som står utanför vår kontroll eller om du enligt lagen har rätt att göra det på grund av något som vi har gjort fel


Under alla andra omständigheter måste du betala returkostnaderna själv. Vi kan komma att kräva bevis för de returkostnader du har haft genom kopia på kvitton.

17.6 Hur återbetalning sker.

Vi återbetalar dina kostnader för Tjänsten förutom returkostnaderna, förutsatt att ingen av punkterna under 17.5 gäller. Då betalar vi även returkostnaderna. Vi kommer att använda samma metod för återbetalning som du använde dig av när du betalade.

17.7 När din återbetalning kommer att ske.

Vi kommer att återbetala pengarna så snart som möjligt. Om du åberopar dina rättigheter enligt Distansköpslagen:

 1. Om det är vi som har levererat testkitet så återbetalar vi det inom 14 dagar från det att vi återfått ditt testkit eller om du uppvisar bevis för att du skickat det till oss; För information om hur du returnerar testkitet till oss, se punkt 17.3
 2. I alla andra fall kommer din återbetalning att göras inom 14 dagar från det att du informerat oss om att du ångrat dig

17.8 Informera oss om att du har ångrat dig.

Informera oss på något av följande sätt, om du har ångrat dig:

 1. E-post. Maila oss på hej@symbiome.io. Vänligen ange ditt användarnamn, uppgifter om beställningen och den e-postadress som är registrerad på kontot.
 2. Telefon. Tyvärr kan vi inte ta emot kundärenden via telefon. I de fall vi behöver tala med dig så ringer vi upp dig
 3. Med post. Skriv till oss på Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sverige. Glöm inte att uppge den e-postadress som är registrerad på ditt konto och ditt användarnamn. Det är så vi kan identifiera vilket konto som tillhör dig.

17.9 Förutom dina rättigheter som anges här, kan du ha ytterligare rättigheter enligt gällande lag.

18. Våra rättigheter vad gäller att införa förändringar

18.1 Mindre förändringar av Tjänsterna.

Vi kan ändra Tjänsterna för:

 1. Att reflektera förändringar i relevanta lagar och lagkrav
 2. Att genomföra mindre tekniska justeringar och förbättringar, vilket inte påverkar ditt användande av Tjänsten

18.2 Större förändringar av Tjänsterna.

Om vi genomför större förändringar av Tjänsten så kommer vi att informera dig. Genom att använda de Tjänster som Symbio Me erbjuder, är du införstådd med att ändringar i våra villkor kan ske. Genom att acceptera dessa villkor är du införstådd med att tjänsten kan förändras över tid. Genom fortsatt användning av våra Tjänster accepterar du de förändringar som gjorts till denna Tjänst.

18.3 Ändringar av dessa villkor.

Symbio Me har rätt att ändra sina villkor för att återspegla förändringar i våra Tjänster, teknik, affärspraxis, vår verksamhet och hur användarna använder våra Tjänster och tillämpliga lagar och förordningar. När dessa ändringar genomförs lägger vi upp en ny kopia av villkoren på vår webbsida och våra appar. Symbio Me kommer att informera användarna av Tjänsterna om några betydande förändringar av villkoren sker. Genom fortsatt användning av våra Tjänster accepterar och godkänner du de förändringar som gjorts.

19. Våra rättigheter att säga upp avtalet

19.1 Vi kan säga upp avtalet om du bryter mot något av villkoren i det.

Vi kan säga upp avtalet när som helst om:

 1. Du inte betalar oss i tid och du fortfarande inte betalar oss 14 dagar efter det att vi skickat en påminnelse för utebliven betalning
 2. Du inte gör det möjligt för oss att leverera testkitet till dig inom rimlig tid
 3. Du inte returnerar dina prover till oss inom den tidsfrist som anges i instruktionerna som levereras med testkitet
 4. Du returnerar dina prover men registrerar aldrig koden från testkitet på vår hemsida inom 30 dagar från det att vi har tagit emot proven
 5. Du bryter mot någon av de villkor som finns i punkt 23, eller att vi misstänker att du bryter mot villkoren i punkt 23

I dessa fall har Symbio Me rätt att begränsa tillgången till eller radera ditt konto och förvägra dig att använda Tjänsterna i framtiden.

20. Om problem med Tjänsterna uppstår - Klagomål

20.1 Hur du informerar oss om problem.

Vi tar klagomål på stort allvar. Om du har några frågor eller klagomål angående Tjänsterna, kontakta oss direkt. Du kan kontakta oss via e-post på hej@symbiome.io.

20.2 Din skyldighet att returnera produkter.

Där vi har levererat ett testkit och du ångrar ditt köp måste du returnera det till oss igen. Om du har köpt testkitet från en återförsäljare ska testkitet returneras tillbaka till återförsäljaren. I detta fall gäller återförsäljarens returpolicy.

21. Vårt ansvar vid skada eller förlust

21.1 Vi är ansvariga för förlust eller skada som vi orsakar dig men som vi skulle kunna förutse och hindra.

Följande gäller om vi bryter mot dessa villkor och genom det orsakar dig skada eller förlust som vi haft möjlighet att förutse och förhindra. Vi kan inte hållas ansvariga för sådant vi inte kunnat förutse. Med förutsägbart menas sådant som uppenbart kommer att inträffa eller som både du och vi visste om skulle inträffa då vi ingår avtalet. Till exempel om det har diskuterats innan avtalet ingicks.

21.2 Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstått på grund av att du bryter mot dessa villkor.

Vi är inte ansvariga för förlust och skada orsakad av att:

 1. Du inte har lyckats hålla ditt lösenord eller din kontoinformation hemlig
 2. Du inte har följt instruktionerna som levereras med testkitet
 3. Du ändrar din livsstil, medicinering eller tar andra beslut beroende av dina resultat utan att först rådfråga en läkare eller annan kvalificerad rådgivare

21.3 Vad gäller våra lagliga skyldigheter gentemot dig så begränsar vi inte vårt ansvar på något sätt.

Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos någon av våra anställda samt bedrägeri eller bedrägligt beteende eller om vi försöker missleda dig om dina juridiska rättigheter i förhållande till Tjänsterna.

21.4 Vi kan inte hållas ansvariga för förluster orsakade ett företag.

Vi tillhandahåller endast Tjänsterna för privat bruk. Om du använder Tjänsterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, har vi inget ansvar för ekonomisk förlust, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

22. Andra viktiga villkor

22.1 Vi har rätt att skriver över detta avtal till någon annan.

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi informerar dig i förväg om vi planerar att göra det och vad som kommer att hända med dina Personuppgifter eller prover som lagras vid tidpunkten för uppdraget. Om du är missnöjd med överföringen har du rätt att bryta avtalet genom att informera oss inom 14 dagar efter att vi informerat om händelsen. Vi betalar då tillbaka eventuella förskottsbetalningar du gjort för de tjänster vi ännu ej har tillhandahållit dig.

22.2 Du behöver vårt godkännande för att överföra detta avtal till någon annan.

Du får endast överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi godkänner detta skriftligen.

22.3 Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal (förutom någon som tagit över din lagstadgade garanti).

Detta avtal är mellan dig och Symbio Me. Ingen annan person har några rättigheter nyttja någon av dess villkor.

22.4 Om en domstol finner att något av villkoren i detta avtal är olagligt eller ogiltigt fortsätter alla övriga villkor att gälla.

Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av punkterna i detta avtal är olaglig eller ogiltig, kommer de återstående punkterna fortfarande att gälla.

22.5 Även om vi inte agerar på en händelse enligt dessa villkor direkt kan vi ändå hålla dig ansvarig gentemot dem vid ett senare tillfälle.

Om vi inte omedelbart kräver att du gör något du enligt dessa villkor är skyldig att göra eller om vi dröjer att vidta åtgärder mot dig när det gäller ett brott mot detta avtal, betyder det inte att du går fri från ansvar och det hindrar inte oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel missar en betalning och vi inte kräver en betalning av dig och vi fortsätter att tillhandahålla Tjänsterna, kan vi fortfarande kräva att du gör betalningen vid ett senare tillfälle.

22.6 Vilka lagar som reglerar detta avtal och när du kan väcka åtal.

Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och parterna godkänner att tvister beslutas i svensk domstol.

23. Förbjuden användning

23.1 Du godkänner att inte använda Tjänsterna på ett olagligt sätt eller något annat sätt som kan skada eller störa andra personers användning av Tjänsterna. Du är lovar också att inte skaffa dig tillgång till information eller inhämta information som du inte uttryckligen har behörighet att komma åt via Tjänsterna.

23.2 Dessutom godkänner du särskilt att inte använda Tjänsterna enligt följande:

 1. På ett sätt som inte är tillåtet enligt dessa villkor, några riktlinjer som tillhandahålls av Symbio Me eller svensk lag
 2. Bryta mot Symbio Me:s eller någon annans immateriella rättigheter
 3. Överföra, ladda upp, ladda ner, dela eller skicka information eller innehåll på ett sätt som bryter mot svensk lag
 4. Skicka, publicera eller dela oönskad eller otillåten reklam, "spam", skräppost, pyramidspel, kedjebrev eller någon annan form av otillåten uppmaning
 5. Använd Tjänsterna för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, om de inte uttryckligen godkänts av Symbio Me
 6. Skicka, publicera eller dela felaktigt, förolämpande, diskriminerande, obscent, chockerande, hatfullt, hotande eller annat olämpligt användarinnehåll eller att yttra personliga dispyter eller tvister.
 7. Hyra ut, sälja, leasa ut, låna ut eller byta tillgången till Tjänsten eller relaterad data
 8. Trakassera, missbruka, skada eller störa en annan persons privatliv
 9. Använd information som erhållits från Tjänsterna för att identifiera eller kontakta andra användare, utom när du använder funktioner i Tjänsterna som är utformade för att underlätta sådan kontakt
 10. Orsaka någon minderårig någon som helst skada
 11. Överföra, ladda upp, ladda ner, dela eller skicka allt som innehåller datavirus, datamaskar eller någon annan skadlig kod eller störning av tjänsterna
 12. Publicera innehåll från webbplatsen eller någon av våra appar direkt eller genom "inramning" eller "spegling" eller på något annat sätt som simulerar utseendet eller funktionen av webbplatsen eller någon av våra appar
 13. Maskera ursprunget av information som ägs av oss genom att manipulera rubriker eller andra identifierare eller sätt
 14. Stjäla någons identitet, låtsas vara någon person från eller medvetet förvränga din relation med Symbio Me eller någon person relaterad till företaget
 15. Åsidosätta eller försöka åsidosätta någon av säkerhetsfunktionerna implementerade i Tjänsten
 16. Störa driften av eller överbelasta Tjänsterna antingen direkt eller via våra leverantörer eller bryta mot några villkor, policyer eller bestämmelser som gäller för våra leverantörer

23.3 Om du bryter mot punkt (23) har Symbio Me rätt att ta bort åtkomsten till eller radera ditt konto eller tillgång till Tjänsterna, utan någon skyldighet att ge dig tillgång till Tjänsterna i framtiden.

24. Exportkontroll och tillämpliga lagar och regler

24.1 Du lovar att du följer alla gällande lagar och bestämmelser i din användning av Tjänsterna och specifikt att du inte bryter mot gällande exportkontrollregler.

Dessutom lovar du att inte utföra någonting som skulle innebära att Symbio Me bryter mot någon sådan lag eller regel.

25. Information som skickas via tjänsten

25.1 Symbio Me har inget krav på sig att kontrollera något användargenererat innehåll som publiceras via Tjänsten.

Symbio Me garanterar inte faktan eller kvaliteten på användargenererat innehåll eller annat externt innehåll som inte tillhandahålls av Symbio Me. Du är medveten om att användandet av Tjänsterna kan exponera dig för stötande och oanständigt innehåll. Under inga omständigheter kan Symbio Me hållas ansvarig för allt uppladdat eller externt material, inklusive faktafel i sådant material, förlust eller skada som kan uppstå av att sådant material publicerats eller delats via Tjänsten.

25.2 Symbio Me har rätt att ta bort användargenererat material oavsett anledning.

Du är medveten om att Symbio Me har rättighet, men inte någon skyldighet, att granska, ändra, vägra eller radera allt material (inklusive användargenererat) som är tillgängligt via Tjänsterna. Symbio Me och dess samarbetspartners har rätt att radera innehåll som bryter mot villkoren när de finner det lämpligt. Du går med på att utvärdera och förstå alla risker som är förknippade med att använda Tjänsterna, inklusive noggrannheten och användbarheten av det publicerade materialet.

26. Upphävande av proprietära och moraliska rättigheter

26.1 Du bekräftar härmed att du, som ett resultat av att leverera saliv- och/eller avföringsprover, få din genetiska information analyserad, få tillgång till din genetiska information eller dela självrapporterad information eller användargenererat innehåll, inte får någon kompensation för forskning eller kommersiella produkter som kan utvecklas utifrån dem. DU AVSÄGER DIG, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING, ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ALLA RÄTTIGHETER TILL PRODUKTER, INSIKTER, FORSKNING OCH TJÄNSTER SOM KAN KOMMA ATT UTVECKLAS AV SYMBIO ME ELLER 3:E PART MED HJÄLP AV DIN GENETISKA INFORMATION, DITT MIKROBIOM ELLER ANNAN DATA FRÅN NÅGOT AV DINA PROVER ELLER SJÄLVRAPPORTERAD INFORMATION.

27. Ersättning

27.1 Du är medveten om att du blir ersättningsskyldig Symbio Me, dess dotterbolag och affilierade parter för alla kostnader som går att härleda till att du bryter mot något av dessa villkor.

27.2 Om du har tillhandahållit Symbio Me ett saliv-, avförings- och/eller annat prov eller om du har delgivit oss din genetiska information sekvenserad av 3:e part, åtar du dig att inte kräva något ersättning, att försvara och ge ansvarsfrihet åt Symbio Me, dess styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter, samarbetspartners och efterträdare, från eventuella skador, ansvarsskyldigheter eller fordringar (inklusive juridiska kostnader) från din användning av Tjänsterna eller delgivande av information som erhållits från nyttjande av Tjänsterna.eller några andra tjänster från 3:e part eller resultat från tillägg från 3:e part som tillhandahålls i framtiden. Vidare samtycker du till att ersätta Symbio Me, dess anställda, konsulter och efterträdare för alla kostnader som uppstår till följd av att du lämnat ut din genetiska och/eller självrapporterade information till 3:e part.

27.3 Du godtar att ge ekonomisk ersättning för, att försvara och ge ansvarsfrihet åt Symbio Me och dess styrelseledamöter, anställda, konsulter, agenter, samarbetspartners och efterträdare för skada, ersättningskrav eller andra anspråk (inklusive juridiska kostnader) från någon 3:e part baserat på ditt användarinnehåll som skickats in eller delats via Tjänsten, din användning av Tjänsten, din koppling till Tjänsten, dina brott mot dessa villkor och eventuella andra brott mot våra övriga villkor.

28. Återförsäljning eller bortskänkning av Tjänsten

28.1 Annat än enligt Symbio Me:s begränsade licens eller annat avtal, godkänner du att inte distribuera, publicera, duplicera, kopiera, skapa, sälja eller dela andelar av eller alla Tjänster, användningen av Tjänsterna eller tillgång till Tjänsterna för kommersiella ändamål.

28.2 Symbio Me:s Tjänst måste tillhandahållas och köpas via en godkänd säljkanal. Om du köper eller säljer Tjänsten utan tillstånd från Symbio Me, via en icke godkänd 3:e part eller har fått ett testkit som present, förbehåller Symbio Me sig rätten att förvägra användaren Analystjänsterna.

28.3 För inköp gjorda via en icke godkänd 3:e part gäller inköpsavtalet mellan säljaren och köparen. Symbio Me kan inte hållas ansvarig för tvister angående prissättning, betalning, transaktioner eller leverans och kommer inte att utfärda några återbetalningar eller ersättningsprodukter under några som helst omständigheter. Om det visar sig vara ett otillåtet köp eller gåva från 3:e part, kan Symbio Me ändå erbjuda sina Tjänster efter eget tycke och då accepterar användaren dessa villkor och våra integritetsvillkor. Det ursprungliga köpeavtalet kommer emellertid att förbli mellan köpare och säljare. På grund av det kommer vi inte att återbetala ditt köp om du så önskar.

29. Begränsning av användning och datalagring

29.1 Du förstår att Symbio Me kan fastställa praxis och användningsbegränsningar avseende Tjänsterna.

Dessa inkluderar men är inte begränsade till det maximala antalet gånger du kan komma åt Tjänsterna under varje period, det maximala antalet dagar som din Personliga information, Genetiska information och Självrapporterad information och Användarinnehåll sparas av Tjänsten, och det maximala diskutrymmet som tillåts på Symbio Me:s dataservrar med hänsyn till ditt konto. Du är medveten om och godkänner att Symbio Me inte har något ansvar för förlusten av din data, inklusive Användarinformation, Självrapporterad information eller Genetisk information på grund av eventuella fel i datasystemet eller radering i enlighet med gällande utrymmesgränser eller lagringsvillkor för Tjänster. Du bör också vara medveten om att Symbio Me har rätt att ändra dessa utrymmesgränser och lagringsvillkor när som helst, med förbehåll för gällande lag.

30. Uppsägning

30.1 Du kan säga upp ditt avtal med Symbio Me genom att skriftligen meddela oss.

30.2 Symbio Me kan när som helst säga upp sitt juridiska avtal med dig, spärra ditt lösenord och avsluta ditt användarkonto om:

 1. Du bryter mot dessa villkor eller agerar på ett sätt som visar att du inte klarar av att följa villkoren
 2. Någon av våra tjänsteleverantörer avbryter sitt samarbete med Symbio Me eller slutar erbjuda sina tjänster till dig
 3. Symbio Me beslutar att inte längre att tillhandahålla Tjänsterna till användare i ditt hemland eller landet där du använder Tjänsterna
 4. Symbio Me anser att Tjänsten inte längre är kommersiellt genomförbar
 5. Symbio Me misstänker att du är engagerad i olaglig eller bedräglig verksamhet (och förbehåller sig även rätten att anmäla sådan verksamhet till polisen)
 6. Symbio Me är skyldig att göra det enligt lag

30.3 Du kan förlora tillgången till Tjänsterna efter att detta avtal har avslutats.

Symbio Me kan inte hållas ansvarig varken av dig eller 3:e part för att vi begränsat tillgången till Tjänsterna.

31. Fortsatt ansvar

31.1 En uppsägning av villkoren eller användarkontot påverkar inte några befintliga skyldigheter från dig gentemot Symbio Me, det påverkar inte heller några rättigheter eller möjlighet till rättsmedel för de händelser som skett innan avtalet avslutades.

31.2 Punkterna 6, 8, 9, 21, 22, 27, 30, 33, 34 och 35 gäller trots att detta avtal avslutats. Andra punkter eller betydelser i dessa villkor som uttryckligen eller implicit är avsedda att gälla eller fortsätta gälla vid eller efter uppsägning av dessa villkor kommer att förbli giltiga till fullo.

32. Länkar till 3:e parts webbplatser och innehåll

32.1 Symbio Me Service (och 3:e parter) tillhandahåller länkar till andra webbplatser och vetenskapliga resurser på Internet.

Symbio Me har ingen kontroll över dessa webbplatser och resurser. Därför förstår och accepterar du att Symbio Me inte kan hållas ansvarig eller har något betalansvar för eventuella skador eller förluster som orsakas av eller i samband med användningen av detta innehåll som kan vara tillgängliga via länkarna till sådan 3:e parts webbplatser och innehåll.

33. Symbio Me:s immateriella rättigheter

33.1 Härmed förstår och godkänner du att Symbio Me och/eller dess licensgivare är ägare till alla immateriella rättigheter i Tjänsterna. Du ska inte modifiera, sälja, distribuera, dekonstruera eller skapa nya verk av våra immateriella rättigheter eller någon information som finns på Tjänsterna med undantag för sådant som i förväg godkänts av Symbio Me eller är tillåtet enligt gällande lag, Du har inte rätt att använda eller få tillgång till någon programvara som utgör en del av våra Tjänster utan att först godkänna gällande dessa och andra relevanta villkor. Du godkänner att inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra varumärkesmarkeringar som ingår i eller distribueras via Tjänsterna.

33.2 Du bekräftar att i den utsträckning som du får eller får tillgång till icke-offentlig eller konfidentiell information rörande Symbio Me eller någon 3:e part till följd av att du har tillgång till Tjänsterna, inte får tillåtelse till att offentliggöra denna information utan att vi, eller 3:e part, skriftligen och i förväg godkänt det.

33.3 Symbio Me:s logotyper, domän-, produkt- och tjänstenamn är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Symbio Me ("Symbio Me-märken"). Du har inte tillåtelse till att använda någon av Symbio Me-märkena, att försöka registrera något som liknar eller kan förväxlas med Symbio Me-märken eller kan indikera ett samarbete med Symbio Me utan vårt skriftliga godkännande. Vid användning av Tjänsterna ska du inte använda varumärkena tillhörande någon 3:e part utan att i förväg fått vårt skriftliga godkännande.

33.4 För programvara som tillhör oss eller våra licensgivare och som inte har ett separat licensavtal för dig som slutanvändare, ger Symbio Me dig en icke-exklusiv, icke-överlåtningsbar, icke-underlicensierbar rätt att använda programvaran på din dator eller mobila enhet för det enda syftet att få tillgång till Tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Du får inte skaffa tillgång till Tjänsterna med hjälp av obehörig programvara.

33.4 Genom att tillhandahålla användarinnehåll till Symbio Me, ger du härmed Symbio Me, dess tillhörande företag, företag med underlicenser och efterträdare tilldelar du en icke-exklusiv, evig, avgiftsfri, oåterkallelig global licens att använda, reproducera, anpassa, översätta, modifiera, reproducera, publicera, offentliggöra, visa och distribuera användarinnehållet.

33.5 Du är ägare till din genetiska information och Självrapporterad information. Du beviljar härmed Symbio Me och dess tillhörande företag, företag med underlicenser och efterträdare en icke-exklusiv, evig, avgiftsfri, oåterkallelig världsomspännande licens för att använda, översätta, analysera och anpassa din samlade och anonymiserade Genetiska information och Självrapporterad information för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna.

34. Ansvarsfriskrivning

34.1 Medans Symbio Me samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna med rimlig skicklighet och noggrannhet gäller följande ansvarsfrister:

 1. PÅ GRUND AV HUR DAGENS TEKNIK FÖR ATT KOMMA ÅT INNEHÅLL PÅ INTERNET ÄR UTFORMAD KAN SYMBIO ME KAN INTE GARANTERA ATT DIN TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA SKER UTAN AVBROTT, ÄR PÅLITLIG, ÄR PROBLEMFRI, KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT KOMMUNIKATIONEN TILL WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV VÅRA APPAR ÄR SÄKER. VI KAN DÄRFÖR INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ATT DU INTE KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER, FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS ELLER APPAR ELLER PÅ GRUND AV DATORINTRÅNG I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG TILLÅTER.
 2. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ERSÄTTNINGSKRAV FRÅN 3:E PART SOM HÄRSTAMMAR FRÅN ATT DU ANVÄNT VÅR WEBBPLATS ELLER APPAR ELLER BRUTIT MOT DESSA VILLKOR.
 3. VI KAN INTE GARANTERA ATT VÅRA TJÄNSTER ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM DIN DATORENHET, MJUKVARA ELLER DATA LIDER SKADA. VI REKOMMENDERAR DIG ATT SÄKERHETSKOPIERA ALL DATA LOKALT OCH VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT DU BLIR SKADAD AV VIRUS VIA ANTIVIRUSPROGRAM OCH HANDHAVANDEÅTGÄRDER.
 4. VI VERIFIERAR INTE IDENTITETEN AV VÅRA ANVÄNDARE OCH KAN DÄRFÖR INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADA SOM SKETT VIA ANVÄNDANDET AV DIN DATA PÅ GRUND AV IDENTITETSSTÖLD.
 5. MEDANS VI GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT TA BORT SÅDANT ANVÄNDARINNEHÅLL SOM STRIDER MOT DESSA VILLKOR KAN VI INTE KONTROLLERA MATERIAL SOM SKAPAS ELLER LADDAS UPP TILL OSS AV ANVÄNDARNA. VI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR VÅRA ANVÄNDARES UPPFÖRANDE ELLER DET INNEHÅLL DE LADDAR UPP ELLER PUBLICERAR.
 6. VI ACCEPTERAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT AV DET DU GÖR SOM ETT RESULTAT AV ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA. DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR VAD SOM SKER NÄR DU GER 3:E PERSON TILLGÅNG TILL GENETISK INFORMATION, SJÄLVRAPPORTERAD INFORMATION OCH PERSONLIG INFORMATION

35. Ersättningsbegränsning

35.1 I HÄNDELSE AV ATT VI BLIR ERSÄTTNINGSSKYLDIG ENLIGT DESSA VILLKOR BEGRÄNSAS DEN MAXIMALA SUMMAN SOM ERSÄTTS (SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER) TILL SUMMAN DU BETALAT IN TILL OSS 12 MÅNADER FÖREGÅENDE DATUMET DÅ BROTTET AV VILLKOREN SKEDDE.

35.2 FÖRUTSATT ATT VI INTE FÖRSAKAT VÅRA ÅTAGANDEN ENLIGT DESSA VILLKOR KAN INTE SYMBIO ME HÅLLAS ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR SKADOR ELLER FÖRLUST SOM ETT RESULTAT AV:

 1. ATT DU HAR MISSLYCKATS ATT SÄKRA TILLGÅNGEN TILL DITT ANVÄNDARNAMN ELLER LÖSENORD
 2. ATT DU AGERAR PÅ INFORMATION DU HAR FÅTT VIA VÅRA TJÄNSTER
 3. ATT EN 3:E PART AGERAT ELLER UNDERLÅTIT ATT AGERA VID ANVÄNDANDET AV VÅRA TJÄNSTER
 4. OTILLÅTEN TILLGÅNG, FÖRLUST ELLER ÄNDRING AV DIN GENETISKA INFORMATION, SJÄLVRAPPORTERADE INFORMATION ELLER ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL
 5. KOSTNADEN AV FÖLJDKÖP AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ GRUND AV RESULTATEN ELLER INFORMATIONEN ELLER PRODUKTER SOM MOTTAGITS VIA VÅRA TJÄNSTER

35.3 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar på något sätt Symbio Me:s eller dess styrelseledamöter, konsulter, agenter, underleverantörer och anställda ansvar för:

 1. Dödsfall eller personskada som orsakats av att Symbio Me, dess styrelseledamöter, konsulter, agenter, underleverantörer eller anställda har försummat sitt ansvar
 2. Bedrägeri eller bedräglig misinformation
 3. Något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av tillämplig lag

36. Notifiering

36.1 Notiser enligt dessa villkor kan göras till vår e-postadress hej@symbiome.io och till den e-postadress som senast var associerad till ditt användarkonto. Notiser via e-post ska anses vara mottagna vid tidpunkten då de skickas såvida inte ett meddelande om att leveransen av e-postmeddelandet var omöjlig återkommer.

36.2 Notiser kan också lämnas till din senast kända adress eller vår adress enligt nedan. Skickas notisen med porto förbetalt ska det anses ha mottagits klockan åtta på morgonen, fyra arbetsdagar efter att de skickats.

Symbio Me AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö, Sverige