TARMFLORAANALYS
FÅ SVAR!

 • Upptäcker obalans i tarmfloran som kan orsaka hälsoproblem
 • Depression, Inflammation, Typ-2 Diabetes, Fetma, IBS
 • Mät startvärde och följ upp över tid

Ta reda på detta

 • MÅNGFALD

  Låg bakteriell mångfald i tarmen är starkt förknippad med dålig hälsa
  Läs mer

 • INFLAMMATION

  Mängden bakterier i tarmen som producerar kortkedjade fettsyror är förknippade med en bra hälsa
  Läs mer

 • VITAMINER

  Ta reda på mängden av bakterier som producerar K och B vitaminer
  Läs mer

 • SAMBAND

  Vi jämför hur din tarmflora förhåller sig till typiska tarmfloror hos individer med vissa sjukdomar
  Läs mer

App för iOS och Android

Med hjälp av vår app kan du enkelt ta till dig all information från dina testresultat. Det finns också ett användarforum där du kan byta tips och idéer med andra. Installera även appen för att göra hälsotester och få en indikation på om din mage kan ligga bakom dina hälsoproblem.

Mät din egen tarmflora

Med ett enkelt hemtest tar du ett prov och skickar in till oss. Efter några veckor får du ett svar med allt vi har hittat, vad det betyder och hur det kan matchas mot tarmfloror typiska för individer med vissa sjukdomar.

Problem som har bevisade samband med tarmfloran

Irritabelt Tarmsyndrom (IBS)

IBS beror på en tarmflora i obalans men på vilket sätt den är i obalans är svårt att veta utan att göra en tarmfloraanalys av bakterierna i tarmen
Referens

Depression

Otaliga studier visar på ett samband mellan hjärnan och bakterierna i vår mage (brain-gut axis). Den största studien hittills som bevisat ett samband är gjord på över 1000 människor.
Referens

Uppblåsthet

Ballongmage är ett otroligt vanligt problem som en stor del av befolkningen lider av. Vad som orsakar det är väldigt svårt att veta och många gånger hittar man inte orsaken. Genom att mäta tarmfloran så kan man i alla fall bekräfta eller utesluta den orsaken.
Referens

Fetma

Hur övervikt hänger ihop med tarmfloran är ett område det forskas mycket kring idag. Många slutsatser och insikter har kommit fram både vad gäller specifika variationer av tarmfloran och vad man kan göra åt det. Att följa utvecklingen inom det här området är otroligt spännande.
Referens

Analysera din tarmflora

Hur påverkas du av din tarmflora? Har du ätit mycket antibiotika under ditt liv? Har du opererat blindtarmen? Lever du under stress? Det är några av faktorerna som kan resultera i en tarmflora i obalans. Vad har du för utgångsläge och vad ska du göra för att bli bättre? Du börjar så klart med en tarmfloraanalys.

Din data är säker

Vi har valt att i största möjliga mån inte spara någon personlig information. Det betyder att även om någon skulle komma åt ditt lösenord kan de inte lista ut vem du är. All information vi sparar är krypterad och vi följer GDPR samt alla andra relevanta lagar och regler. Hos oss kan du känna dig trygg.

Vad andra säger om oss

Genom att mäta tarmfloran och få ett bra utgångsläge för dietförändringar har jag nu äntligen en mage som fungerar. Det tog bara 20 år av olika dieter innan Symbiome kom till undsättning. Tackar och bockar!
- Anders Hallberg, Ingenjör
De senaste åren har fler och fler studier visat statistiska samband mellan bakteriefloran i magen och många olika sjukdomar och sjukdomssymtom. Det är fascinerande att vi nu också börjar få en förståelse för HUR detta hänger ihop och vad vi kan göra för att mildra symtom.
- Mattias Lejon, Leg. läkare

Teknologi

Vi använder oss av NGS 16s rDNA sekvensering av regionerna v3 och v4, för att identifiera bakterierna och diversiteten av din tarmflora. Vi kategoriserar de olika bakterierna och matchar dem mot tarmfloror typiska för personer som lider av olika sjukdomar. Vi använder oss av AI samt numerisk analys för att ta fram våra matchningar. Dessa förfinar vi över tid och anpassar efter egen samt andras forskning.

Vanliga Frågor

 • Hur lång tid tar det?

  Att ta provet gör du hemma och tar bara någon minut. Efter att vi har tagit emot ditt prov tar det ca 6 veckor innan du får ditt svar. Under tiden du väntar får du en serie med e-postmeddelanden som förklarar tarmflorans betydelse samt vad du kan förvänta dig av ditt resultat.

 • Varför ska jag analysera min tarmflora?

  Du kommer att få reda på hur dina tarmbakterier kan påverka ditt välbefinnande. Vi kopplar din unika tarmflora till den senaste forskningen och hur den relaterar till olika sjukdomar. Vi ger också tips på hur du kan försöka förändra din tarmflora för att må bättre.

 • Vad är tarmfloran?

  Tarmfloran är vår tarms mikrobiom. Den består till största delen av bakterier, virus och svampar som lever i tarmen. Än så länge känner vi till över 1 000 olika typer av mikrober som är aktiva i människans tarmar.

  Tarmfloran, som väger 1,5-2 kg, omfattar mer än 3,3 miljoner gener, vilket är 150 gånger mer än i det mänskliga genomet!

  Vetenskaplig forskning kring tarmfloran pågår för fullt och nya insikter och samband hittas hela tiden. Sedan 2012 klassas tarmen och dess innehåll som ett eget organ.

  Magbakterierna utför viktiga funktioner för människokroppen som t.ex. att bryta ner kostfiber, syntetisera vitaminer och väsentliga kemiska föreningar samt skydda kroppen mot inflammation. En människa kan bara överleva en kortare tid utan en tarmflora.

  När tarmfloran är i balans, förhindrar den intrång och överväxt av potentiellt patogena bakterier, vilket bidrar positivt till din hälsa.

 • Hur vet vi att bakterier påverkar hälsan?

  Över 20 000 vetenskapliga artiklar har publicerats om bakterierna i tarmfloran och dess förhållande till olika hälsotillstånd och sjukdomar, bara under det senaste decenniet. Varje månad släpps det mängder av ny forskning inom området. Vi använder dessa publikationer för att tolka nytta, risker och relationer som vi sedan jämför med ditt testresultat och presenterar för dig.

  Forskningen inom området har visat att bakterierna i tarmfloran inte bara är "bra" eller "dåliga", vilket man trodde tidigare. Det förhåller sig snarare så att mängden och förhållandet mellan dem är det som är avgörande för ditt välmående.

Beställ ditt provtagningskit

Uteslutningsmetoden har länge varit det man får förlita sig på när det gäller att få ordning på sin mage. Det har visat sig fungera dåligt men inga alternativ har erbjudits fram tills nu. Hos oss kan du äntligen få uppmätt fakta på hur det ser ut i din tarm och ett ställe att starta på för att komma till roten med dina problem och kunna förbättra din hälsa, på riktigt.

Symbio Me mot Barncancer ✊